Методичні рекомендації «ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ВІСЦЕРАЛЬНОГО ОЖИРІННЯ  У  ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ»

81

ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ ВІСЦЕРАЛЬНОГО ОЖИРІННЯ  У  ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ  (Методичні рекомендації) Автори: чл.-кор. НАМН України, д. мед. н., професор Степанов Ю.М., д. мед. н. Мосійчук Л.М., к. біол н. Кленіна І.А., к.біол. н. Татарчук О.М., н. с. Петішко О.П., н. с. Шевцова О.М.(Дніпро – 2024)

Серед добре відомих факторів, що сприяють зростанню поширеності хвороб органів травлення, особливе місце займає збільшення кількості осіб із надлишковою масою тіла та ожирінням. Водночас однією з найважливіших проблем внутрішньої та сімейної медицини на сьогодні є метаболічний синдром, серед компонентів якого найбільш прогностично несприятливим чинником дослідники вважають саме вісцеральне ожиріння.

Враховуючи реалії сьогодення, коли населення України живе в стані жахливої війни, щоденна метушня, хронічний біль, зміна регуляції рівня цукру в крові, повсякденні стресові фактори можуть вплинути на гіпоталамо-гіпофізарно-наднирникову вісь через дисбаланс гормонів. Крім того, тривале порушення адекватного харчування призводить до одночасних змін функціональної активності багатьох систем організму, формування полісистемних дисфункцій, в тому числі й метаболічних розладів.

Цій проблемі присвячені методичні рекомендації «Оптимізація діагностики вісцерального ожиріння у гастроентерологічних хворих», які створені співробітниками ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України».

В представлених методичних рекомендаціях наводяться дані щодо першопричин збільшення кількості людей з вісцеральним ожирінням в умовах воєнного часу, сучасний стан діагностичних можливостей щодо оцінки різних форм ожиріння, а також результати власних досліджень щодо оптимізації діагностичних підходів для формування групи ризику виявлення вісцерального ожиріння у гастроентерологічних хворих.

Призначені для сімейних лікарів, лікарів-гастроентерологів, студентів та інтернів.

Джерело інформації: ДУ «Інститут гастроентерології НАМН України»