Науково-практична конференція «Актуальні питання громадського здоров’я та екологічної безпеки України». Анонс

548

19 жовтня 2023 року відбудеться щорічна науково-практична конференція з міжнародною участю до 140-річчя з дня народження О.М. Марзєєва «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ» (19 Марзєєвські читання).

ОСНОВНІ НАУКОВІ НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

– Роль видатних українських вчених у формуванні гігієнічної науки як фундаментальної основи профілактики;

– Сучасні виклики системи громадського здоров’я;

– Міжнародна, міжсекторальна та міждисциплінарна співпраця у сфері громадського здоров’я, охорони довкілля та змін клімату;

– Медико-екологічні та соціально-економічні детермінанти здоров’я;

– Біобезпека та міжнародні медико-санітарні правила;

– Актуальні питання гігієни дітей і підлітків в умовах сьогодення;

– Гігієнічні аспекти харчування;

– Санітарно-гігієнічне забезпечення військовослужбовців;

– Санітарно-епідеміологічне благополуччя населення при подоланні наслідків військових дій.

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ УЧАСНИКІВ

Відкриття конференції 19 жовтня 2023 р. о 10:00.

Конференція проводитиметься в Державній установі «Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України» у змішаному режимі (offline та online за допомогою додатку Zoom).

Реєстрація на захід за посиланням: https://docs.google.com/forms/d/1HiycT_59FvFByKJKEmlLsVzKhjbV4A10-rf_Guqg0VA/edit

Посилання на вхід у конференцію буде надіслано на електронну адресу, вказану при реєстрації.

Форми участі у конференції:

   доповідь + публікація;

   доповідь;

   публікація;

   слухач.

Мови конференції: українська, англійська

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ

Матеріали конференції у форматі тез будуть включені до електронного збірника «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я ТА ЕКОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ», який буде розміщений на сайті Державної установи «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України».

Всі учасники гарантовано отримують збірник та програму конференції (PDF).

Увага! Роботи повинні бути відредаговані автором згідно вимог.

Щоб опублікувати тези у збірнику, Вам необхідно:

1. Оформити тези відповідно до вимог.

2. Надіслати до 20 серпня 2023 р. включно на e-mail: igz_konf@ukr.net електронний варіант тез. У темі листа вкажіть «Тези до збірника».

Участь у роботі конференції та публікація тез безкоштовна.

Організатор конференції не несе відповідальність за зміст та мовне оформлення матеріалів, наданих учасниками конференції та доповідачами.

Увага! Роботи повинні бути відредаговані автором згідно вимог.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Формат тексту: Microsoft Word *.doc, *.docx

Формат сторінки – А4

Поля: (верхнє, нижнє, ліве, праве) по 20 мм.

Шрифт, розмір (кегль) – 14, тип шрифту – Times New Roman

Міжрядковий інтервал – 1,5

Абзацний виступ (новий рядок) – 1 см.

Обсяг: 2-3 сторінки.

Структурні елементи тез:

НАЗВА РОБОТИ (великими літерами)

Прізвище та ініціали авторів (приклад: Шевченко О.Л.)(курсив, напівжирний шрифт)

Повна назва установи / організації, місто(курсив, напівжирний шрифт)

далі – текст роботи

ПРОВАЙДЕР ЗАХОДУ БПР

Державна установа «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва Національної академії медичних наук України» зареєстрована, як провайдер заходів БПР, який відповідає всім вимогам Постанови КМУ від 14 липня 2021 р. №725 з набуттям офіційного статусу під номером: 1330.

Науково-практична конференція з міжнародною участю внесена до «Переліку заходів БПР 2023 року» (номер заходу 5503904 ).

Сертифікат отримують усі зареєстровані учасники, які пройшли тестування на 70% і більше.

Сертифікат учасника – 5 балів БПР,
які зараховуються при атестації відповідно до наказу МОЗ України від 22.02.2019 № 446.

Сертифікат доповідача – 30 балів БПР

Лікарські спеціальності: Бактеріологія, генетика медична, гігієна дітей та підлітків, гігієна праці, гігієна харчування, громадське здоров’я, дезінфекційна справа, дитяча алергологія, епідеміологія, загальна практика – сімейна медицина, загальна гігієна, імунологія, інфекційні хвороби, комунальна гігієна, лабораторна імунологія, лабораторні дослідження фізичних факторів навколишнього середовища, лабораторні дослідження хімічних факторів навколишнього середовища, медична психологія, мікробіологія і вірусологія, організація і управління охороною здоров’я, професійна патологія, психофізіологія, радіаційна гігієна, радіологія, токсикологія, медико-профілактична справа, лабораторна справа (гігієна), фахівці сфери охорони здоров’я з не медичною освітою.

Сертифікат учасника з немедичною освітою (8 годин, 0,27 кредиту ЕКТС).

КОНТАКТИ

Адреса установи:

Державна установа «Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України», вул. Гетьмана Павла Полуботка (стара назва – вул. Попудренка), 50, м. Київ, Україна, 02094.

Тел.

(044) 292-13-86


Мельченко Юлія Володимирівна

Лейких Світлана Валеріївна

Тел.

(044) 513-71-36

Рудницька Ольга Петрівна

E-mail

igz_konf@ukr.net

Джерело: ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України»