Загальні збори НАМН України

603

Результати
7 грудня 2016 року відбулись Загальні збори НАМН України.

Загальними зборами було утворено два відділення:

  •  відділення теоретичної і профілактичної медицини;
  •  відділення клінічної медицини.

Відбулись також Загальні збори відділень на яких обрано академіків- секретарів відділень і Бюро відділень.

Академіком-секретарем відділення теоретичної і профілактичної медицини обрано члена-кореспондента НАМН Дмитра Базику,
заступниками академіка-секретаря обрано члена-кореспондента НАМН Бухтіарову Т. А. і члена-кореспондента НАМН Яворовського О. П.,
членами Бюро відділення обрано академіка Безрукова В.В., проф. Задорожну В.І., проф. Караченцева Ю.І., проф. Ковзун О.І.

Академіком-секретарем відділення клінічної медицини обрано академіка Юрія Антипкіна,
заступниками академіка-секретаря обрано академіка Георгія Гайка і академіка Юрія Фещенка,
членами Бюро відділення обрано проф. Бойка В.В., члена-кореспондента НАМН Возіанова С.О., члена-кореспондента НАМН Дикан І.М., проф. Фадєєнко Г.Д..

На Загальних зборах було також розглянуто питання про підготовку до відзначення 25-річчя від дня заснування НАМН.