ОРГАНІЗАЦІЯ МОНІТОРИНГУ УМОВ ДОВКІЛЛЯ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

149

Усі ми чудово розуміємо, що якби не напад росії на Україну, то наша чудова країна швидко розвивалася  і неминуче вже  наближалася до вступу у Європейській Союз. Сьогодні всі українці, хто не бореться на передовій, але працює на перемогу – чекають знищення нашого ворога і впевнені, що наша Україна буде вільною!Незважаючи на труднощі, з якими нам доводиться щодня стикатися (відсутність необхідного фінансування нашої діяльності, складності у придбанні необхідного обладнання, проблеми з оплатою комунальних послуг тощо), ми прагнемо зробити в нашому науковому середовищі все можливе, що необхідно для отримання якісних результатів.Лабораторія контролю якості та безпеки продукції вже понад 8 років прекваліфікована ВООЗ (WHO) на проведення контролю якості лікарських засобів, двічі за цей період успішно проходила серйозні аудити фахівцями ВООЗ для підтвердження своєї компетентності.  Виконання вимог ВООЗ як і вимог стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» вимагає від сучасної лабораторії значних ресурсів – наукових, інженерних, економічних тощо. Стає очевидною необхідність використання новітніх інформаційних технологій у лабораторній практиці з метою зменшення витрат на підтримку системи доказів компетентності шляхом автоматизації процесів, в тому числі збору та обробки даних, зокрема показників довкілля у місцях безпосереднього проведення лабораторних випробувань. На великих фармацевтичних підприємствах усі виробничі та складські приміщення в обов’язковому порядку обладнані системами підтримки мікроклімату, які включають функції моніторингу таких показників довкілля, як температура та відносна вологість повітря. Оскільки такі інженерні рішення потребують дуже великих капіталовкладень, їх застосування в умовах науково-дослідних лабораторій бюджетних установ, особливо у період воєнного стану, не уявляється можливим.

Тому в лабораторії з контролю якості та безпеки продукції ДУ “ІГЗ НАМНУ” (далі – Лабораторія), була розроблена, запроваджена і з успіхом експлуатується власна комп’ютерна система контролю температури та відносної вологості, яка дозволяє в цілодобовому режимі проводити моніторинг умов навколишнього середовища в приміщеннях лабораторії, архіву зразків, а також контролювати умови зберігання в усіх холодильниках та морозильних камерах.

Розроблена комп’ютерна система (далі – КС) дозволяє за допомогою електронних термогігрометрів здійснювати збір, обробку та довгострокове зберігання на виділеному сервері даних замірів показників температури та відносної вологості повітря з можливістю їх спостереження на екрані ПК та побудови (за потреби) графіків та діаграм за відповідний період часу.

КС призначена для забезпечення підтримки в лабораторних приміщеннях  температури повітря в межах від +15 °С до +25 °С, та відносної вологості повітря не вище, ніж 75 %.

Фіксація температури та відносної вологості повітря здійснюється термогігрометрами щохвилини. Це означає, що отримані дані замірів від кожного термогігрометра щохвилини передаються на сервер обробки та зберігання даних. Обмін даними забезпечується через Wi-Fi з’єднання.

Необхідно зазначити, що для забезпечення замірів показників температури та відносної вологості повітря в умовах Лабораторії було спеціально розроблено та виготовлено ряд термогігрометрів, які отримали відповідно назви  AN-1, AN-2  та AN-3.

Вигляд приладу AN-3:

Вказані прилади були розроблені та виготовлені фахівцями нашої Лабораторії.

Показання кліматичних даних співробітники лабораторії мають можливість контролювати в будь-який момент часу і в будь-якому приміщенні лабораторії проходячи повз монітор комп’ютера, який встановлений у коридорному приміщенні лабораторії.

Запроваджена система дозволить завчасно реагувати на порушення припустимого температурного режиму, і покликана підвищити якість контролю над показниками довкілля з метою мінімізації ризиків отримання хибних результатів при проведенні лабораторних випробувань.