НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЯМ І ЦИВІЛЬНОМУ НАСЕЛЕННЮ В КЛІНІЧНИХ УСТАНОВАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ПІД ЧАС АТО/ООС

2101

В.І. Цимбалюк 1, І.А. Лурін 1, В.О. Жаховський 2, В.Г. Лівінський 2, А.В. Швець 2
1 Національна академія медичних наук України, м. Київ, Україна
2 Українська військово-медична академія, м. Київ, Україна

Мета роботи – аналіз та узагальнення досвіду роботи Національної академії медичних наук (НАМН) України та підпорядкованих їй науково-дослідних установ, в структурі яких є клінічні підрозділи, щодо надання високоспеціалізованої медичної допомоги пораненим, ураженим, травмованим і хворим військовослужбовцям під час антитерористичної операції та операції Об’єднаних сил (АТО/ООС), а також цивільному населенню та внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованих територій.

Матеріали та методи. Об’єкт дослідження – система охорони здоров’я військовослужбовців і цивільного населення. Предмет дослідження – робота НАМН України щодо організації та надання медичної допомоги військовослужбовцям і цивільному населенню під час АТО/ООС. Методи дослідження – бібліографічний, статистичний, аналітичний, системного підходу.

Результати. НАМН України та підпорядковані їй науково-дослідні установи, в структурі яких є клінічні підрозділи, під час АТО/ООС взяли активну участь у наданні медичної допомоги пораненим, ураженим, травмованим і хворим військовослужбовцям ЗС України та інших військових формувань. Робота НАМН України щодо надання медичної допомоги військовослужбовцям була багатовекторною і велася за декількома напрямами: організаційний, безпосереднього надання медичної допомоги та її наукового супроводу. Клінічні установи НАМН України під час АТО/ООС не припиняли надання високоспеціалізованої медичної допомоги цивільному населенню України, зокрема й вимушеним переселенцям з районів проведення АТО/ООС.

Висновки. Завдяки злагодженій роботі Президії НАМН України та підпорядкованих їй науково-дослідних установ зроблено вагомий внесок у надання високоспеціалізованої медичної допомоги пораненим, ураженим травмованим і хворим військовослужбовцям, а також внутрішньо переміщеним особам з тимчасово окупованих територій.

Ключові слова: охорона здоров’я, медична допомога, НАМН України.

Переглянути статтю у форматі PDF