Впроваджено мінімально-інвазивну відеоасістуючу тіреоїдектомію з аксиллярно-маммарного доступу

956

Останніми роками в хірургії щитоподібної залози почали впроваджувати сучасні мінімально інвазивні і відеоасистуючі хірургічні втручання з використанням ендоскопічних і роботизованих технологій.

Хірурги намагаються застосувати міні доступи на передній поверхні шиї, передньогрудні, параореолярні, трансоральні. Застосування ендоскопічного обладнання дозволяє в 16 разів збільшити зону прецизійного оперативного втручання.

В хірургічному відділі ДУ «Інститут ендокрінології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України» розроблено і впроваджено мінімально-інвазивну відеоасистуючу тіреоїдектомію з аксилярно-мамарного доступу в субареолярній області.