Науково-публіцистична конференція «Трахтенбергівський диспут»

356

29 червня 2023 року в Державній Установі «Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва НАМН України» відбулася науково-публіцистична конференція «Трахтенбергівський диспут», присвячена світлій пам’яті академіка НАМН України, члена-кореспондента НАН України, доктора медичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України Ісаака Михайловича Трахтенберга.

Засідання відкрив т.в.о. директора Інституту доктор медичних наук, професор Іщейкін К.Є., який привітав присутніх та зазначив, що у заході беруть участь понад 60 представників наукових установ Національної академії наук України, Національної академії медичних наук України, МОЗ України, діячів культури та мистецтва. Костянтин Євгенович відмітив видатний внесок академіка НАМН України Трахтенберга І.М. в розвиток медицини праці, профілактичної токсикології, медичної екології а також в підготовку висококваліфікованих кадрів. Підкреслив важливість вшанування пам’яті видатного вченого, збереження наукових напрямів, започаткованих ним та традицій в подальшому.

Зі вступним словом виступив президент Національної академії медичних наук України академік НАН та НАМН України Віталій Іванович Цимбалюк. Подякував за організацію заходу, та про можливість ще раз згадати про видатну особистість, вченого, громадського діяча, голову старійшин академії. Відзначив важливість проведення таких заходів в подальшому, щоб зберегти пам’ять про наших вчителів.

Про визначну роль в історії НМУ імені О.О. Богомольця зробив доповідь доктор медичних наук, професор, член-кореспондент НАМН України, ректор Національного медичного університету імені О.О. Богомольця Кучин Юрій Леонідович «АКАДЕМІК ТРАХТЕНБЕРГ І.М. І НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ О.О. БОГОМОЛЬЦЯ».

Також з доповіддю виступив завідувач кафедри гігієни та екології № 2 Національного медичного університету імені О.О. Богомольця, доктор медичних наук, професор, академік НАМН України Яворовський Олександр Петрович «ДОЛАЮЧИ ВЕРШИНИ НАУКИ. Слово про вчителя».

Своїми спогадами про Ісаака Михайловича, про зустрічі з ним, цікаві моменти з життя, ділились його колеги, друзі, та рідні зокрема:

 • Бардов В.Г., завідувач кафедри гігієни та екології №1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор.
 • Толочко П.П., доктор історичних наук, професор, академік НАН України.
 • Проданчук М.Г., директор ДП “Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені  академіка Л.І. Медведя МОЗ України член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор.
 • Тарабан І.А., професор кафедри хірургії №1 Харківського національного медичного Університету, доктор медичних наук.
 • Марченко С.М., режисер, сценарист, фотохудожник.
 • Бобильова О.О., заступник директора з наукової роботи ДП «Науковий центр превентивної  токсикології, харчової та хімічної безпеки імені акад. Л.І.Медведя МОЗ України», кандидат медичних наук.
 • Міхньов В.А., головний учений секретар НАМН України, член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор.
 • Широбоков В.П., завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця,  академік НАН та НАМН України, доктор медичних наук, професор.
 • Резніков О.Г., завідувач відділу ендокринології, репродукції та адаптації ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України», академік НАМН України, доктор медичних наук, професор.
 • Червінський Д. П., журналіст,член Національної спілки журналістів України.
 • Медведь В.І., завідувач відділення внутрішньої патології вагітних ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України», член-кореспондент НАМН України, доктор медичних наук, професор.

На завершення т.в.о. директора ДУ «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва НАМН України», доктор медичних наук, професор Іщейкін К.Є. виступив з пропозицією заснування клубу творчої інтелігенції «Трахтенбергівський диспут», що було одноголосно підтримано присутніми. Також зробив анонс конференції «Міжнародна науково-практична конференція до 95 річниці створення Державної установи «Інститут медицини праці імені Ю.І. Кундієва Національної академії медичних наук України» та з нагоди 100-річчя від дня народження доктора медичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України, академіка НАМН України Трахтенберга Ісаака Михайловича (20.11.1923 – 27.01.2023) «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПАТОЛОГІЇ». Підкреслив, що в Інституті планується видання книги про Ісаака Михайловича, закликав присутніх приєднатися до її видання та ділитись своїми спогадами.