Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України

11445
Керівник: академік НАМН України Дмитро Ілліч Заболотний
Сайт: http://www.iol.com.ua/
Контакти: 03057, м. Київ, вул. Зоологічна, 3. E-mail: amtc@kndiol.kiev.ua
Телефон: (044) 483-22-02; факс: 483-73-68

Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка організований Наказом Міністра охорони здоров’я УРСР за № 420 від 5 липня 1960 р. на виконання постанови Ради Міністрів УРСР від 7 червня 1960 р. з метою розробки наукових проблем із запобігання та зниження захворюваності населення на хвороби вуха, горла та носа, надання практичної допомоги оториноларингологічним закладам і підготовки кадрів кваліфікованих лікарів-оториноларингологів.

Ініціатором та засновником Інституту був доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри оториноларингології Київського інституту удосконалення лікарів Олексій Сидорович Коломійченко (1898-1974) – талановитий вчений, чудовий організатор, мудрий керівник, якого і було призначено першим директором Інституту.

З 1974 до 1985 р. директором Київського науко­во-дослідного інституту отоларингології був Циганов Олексій Іванович – доктор медичних наук, професор, лауре­ат Державної премії УРСР.

З 1985 р. директором Інституту є визначний вчений та організатор, академік НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, проф. Д.І. Заболотний.  Під його керівництвом працює великий колектив Інституту (біля 700 чоловік), який розв’язує важливі наукові й практичні пи­тання оториноларингології.

Клініка Інституту, яка налічує 260 ліжок, забезпечує населення Держави висококваліфікованою отоларингологічною допомогою. Основним предметом діяльності Клініки є апробація та впровадження нових прогресивних методів діагностики, лікування і реабілітації хворих, а також узагальнення і поширення набутого досвіду.

Інститут отоларингології є координаційним центром наукових досліджень в Україні і разом з Проблемною Комісією “Оториноларингологія” АМН та МОЗ України впливає на процес координації наукової тематики кафедр оториноларингології вищих медичних учбових закладів та закладів післядипломної освіти, розглядає питання підготовки кадрів вищої кваліфікації та резерву завідувачів кафедрами, здійснює експертизу планування кандидатських та докторських дисертацій, контроль за її виконанням.

При інституті діє аспірантура, клінічна ординатура, а також функціонує Спеціалізована Вчена Рада по захисту докторських та кандидатських дисертацій за спеціальністю 14.01.19 – “Оториноларингологія”.

Інститут отоларингології НАМН України та Українське наукове медичне товариство оториноларингологів є колективними членами Європейської Федерації оториноларингологів.

На базі ДУ «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України» функціонують редакції двох фахових журналів з оториноларингології – «Журналу вушних, носових і горлових хвороб» та «Ринології», співзасновником яких, разом з Українським науковим медичним товариством оториноларингологів та Міністерством охорони здоров’я України, є Інститут отоларингології.