Інформація про засідання Наукової ради з клінічної медицини при Президії НАМН

439

18-20 березня 2015 року на засіданні Наукової ради з клінічної медицини при Президії НАМН під головуванням академіка НАМН Цимбалюка В.І. та заступників Голови Ради академіків Розенфельда Л.Г., Запорожана В.М., Антипкіна Г.Ю., Лазоришинця В.В., начальника науково-координаційного управління НАМН Гульчій О.П. були заслухані та обговорені звіти директорів 22 наукових установ, які входять до складу Наукової ради про їх діяльність у 2014 році.
В роботі взяли участь 17 академіків та 20 членів-кореспондентів НАМН.
Голова Ради оголосив, що за завітний період було закінчено 20 фундаментальних та 50 прикладних НДР.
Було заслухано звіти 3 наукових установ НАМН про виконання науково-дослідних робіт за завданнями та заходи наукових частин 2 державних цільових програм у сфері профілактики і лікування хвороб людини: Державної програми «Репродуктивне здоров’я нації» на період до 2015 року.

Голова Ради наголосив, що при подальшому плануванні НДР на наступні роки акцентувати увагу на забезпеченні медичної допомоги постраждалим під час АТО.

Наукова рада прийняла рішення:
1. Звіти директорів наукових установ про підсумки роботи у 2014 році та виконання наукових частин державних цільових програм прийняти та передати на затвердження на Президії НАМН.
2. Наукова рада з клінічної медицини дає дозвіл на випуск журналу «Наука і практика» НАМН України.