Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України

6379
Керівник: д. м. н., професор Георгій Миколайович Даниленко
Сайт: http://iozdp.org.ua
Контакти: м. Харків, 61153, проспект Ювілейний, 52-А. Е-mail: iozdp@iozdp.org.ua
Телефон: тел/факс: (0572) 62-41-17, (0572)62-20-33

Інститут був організований у жовтні 1922 р. у м. Харкові як перший Український державний науково-дослідний інститут охорони материнства і дитинства (Наказ Народного комісаріату охорони здоров’я України № 174 від 28.10.1922 р.; перший директор С.М. Ямпольський). Згідно з наказом МОЗ України № 40 від 18.01.1965 р. заклад був реорганізований у Харківський НДІ охорони здоров’я дітей і підлітків. З цього періоду інститут є провідною науково-дослідною установою в Україні з питань охорони здоров’я дітей шкільного віку і підлітків і очолює відповідну проблемну комісію МОЗ та НАМН України (голова ПК – проф. М.М. Коренєв). З 2000 року інститут увійшов до складу Національної академії медичних наук України (Постанова Кабінету Міністрів України від 07.08.2000 р. № 1232).

Інститут сьогодні є потужним науковим, лікувальним, організаційно-методичним центром охорони здоров’я дітей та підлітків в Україні, готує кадри вищої кваліфікації, розробляє пропозиції до Державних програм і забезпечує їх виконання. Інститут внесено до Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави (чинне свідоцтво № 01519 від 18.05.2011 р. строком на 3 роки).

У структурі інституту 11 наукових підрозділів (5 клінічних відділень: кардіоревматології, ендокринології, дитячої гінекології, психіатрії, педіатрії та реабілітації), 3 лабораторії (клінічної імунології, вікової ендокринології та обміну речовин, медичної генетики), відділ гігієни дітей шкільного віку та підлітків, відділення наукової організації медичної допомоги школярам і підліткам, відділ науково-медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи, група психології розвитку і група функціональних методів досліджень; клініка на 220 ліжок, до складу якої входять 5 клінічних спеціалізованих підрозділів, консультативна поліклініка на 250 відвідувань на добу, відділення відновного лікування, 4 діагностичні підрозділи.

В інституті працює 405 співробітників, з них 70 наукових та 51 лікар, серед яких 14 докторів і 55 кандидатів наук, 56 мають вищу лікарську категорію.

Тільки за останні 10 років співробітниками інституту захищено 9 докторських і 42 кандидатські дисертації.

Основними напрямками діяльності інституту в сучасний період є:

–   планування та здійснення фундаментальних і прикладних наукових досліджень з найважливіших питань медичної науки в галузі охорони здоров’я дітей та підлітків;

–   виконання функцій головної установи МОЗ та НАМН за проблемою «Охорона здоров’я дітей шкільного віку та підлітків»;

–   створення за результатами наукових досліджень інформаційного (монографії, підручники, довідники, посібники тощо) та інноваційного (патенти, авторські свідоцтва на корисні моделі, інформаційні листи, методичні рекомендації) ресурсів;

–   впровадження результатів науково-дослідних розробок у практичну діяльність установ НАМН та закладів охорони здоров’я іншого підпорядкування шляхом організації та проведення медичних форумів різного рівня, участі у виставках, укладення договорів про передачу наукової продукції та інше;

–   надання високоспеціалізованої лікувально-діагностичної допомоги дитячому населенню України на базі клініки ДУ «ІОЗДП НАМН»;

–   забезпечення підготовки наукових кадрів.