Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМН України

53179
Керівник: в.о. директора член-кореспондент НАМН України РОЗУМЕНКО Володимир Давидович
Сайт: http://neuro.kiev.ua/
Контакти: 04050, м. Київ, вул. Платона Майбороди, 32. E-mail: neuro@amnu.gov.ua
Телефон: тел.  044 483-95-73, факс 044 489-35-61
Інститут нейрохірургії ім. А.П. Ромоданова НАМН України заснований у 1950 році на базі і як спадкоємець Київського психоневрологічного інституту, організованого у 1927 році. Організатором інституту та його першим директором став учень і послідовник академіка М.Н. Бурденка — академік О.І.Арутюнов, який очолював інститут з 1950 до 1964 р. За задумом О.І. Арутюнова інститут був створений як комплексна науково-дослідна і лікувальна установа, в якій спільно з нейрохірургами працювали спеціалісти споріднених професій. Цей принцип комплексності вирішив надалі весь хід формування вітчизняної нейрохірургії і сприяв розвитку таких нових дисциплін, як нейрорентгенологія, отоневрологія та нейроофтальмологія, а також подальшому розвитку нейрофізіології, нейропсихології тощо.
Впродовж 30 років (з 1964 по 1993 p.) інститут очолював академік А.П. Ромоданов. Після смерті А.П. Ромоданова в 1993 році інституту присвоєно його ім’я. З серпня 1993 до квітня 2013 директором був академік НАН та НАМН України Ю.П.Зозуля. В квітні 2013 року інститут очолив академік НАМН України Є.Г.Педаченко.
В інституті в різні роки працювали видатні нейрохірурги — учні і співробітники академіків О.І.Арутюнова і А.П.Ромоданова: П.Г.Тананайко,П.О.Пронзелев, О.А.Крістер, Я.І.Файнзільбер, Д.Д.Вірозуб, Б.А.Пельц, В.Г.Станіславський, Л.Є.Пелех, Г.А.Педаченко, Ю.С.Бродський,Я.В.Пацко, а також невропатологи А.Д.Дінабург, О.Л.Духін, І.С.Глушкова, М.К.Хорець-Бротман, психіатри: А.П.Абашев-Константиновський, А.Г.Дзевалтовська, нейропатоморфологи Б.С.Хомінський, Ю.М.Квітницький-Рижов, Т.П.Верхоглядова, нейрорентгенологиТ.Д.Подольський, Я.І.Гейнісман, Л.П.Панкеєва, Г.С.Даниленко та інші спеціалісти, що заклали фундамент української нейрохірургічної науки.
В перші роки існування інституту основна увага колективу була спрямована на вирішення проблеми віддалених післявоєнних ускладнень травми черепа, головного та спинного мозку, периферичної, зокрема вегетативної нервової системи. Потім все ширше почали розроблятись різні аспекти внутрішньочерепної гіпертензії, набряку мозку, нейроонкології, судинних та запальних захворювань головного мозку, вад розвитку ЦНС, травми нервової системи мирного часу.
В наступні роки інститут значно зріс і розвинувся, змінились напрямки його наукової діяльності та розширився діапазон наукових проблем. В інституті ведуться дослідження важливих у практичному та теоретичному плані наукових проблем, таких як діагностика і комплексне лікування пухлин нервової системи головного мозку, розробка і клінічне застосування принципово нових внутрішньосудинних операцій, нейротрансплантації; набула розвитку і суттєвих досягнень нейроімунологія, створено систему нейрохірургічної допомоги при пологовій черепно-мозковій травмі. За цими напрямами інститут посідає провідне місце серед нейрохірургічних закладів розвинених країн світу.
В останні роки головна увага наукового колективу інституту, крім названих, приділяється проблемам патогенезу, діагностики та лікування травми ЦНС та її наслідків; хірургічного лікування найбільш складних форм судинної патології головного мозку; проблемам функціональної та відновлювальної нейрохірургії; дослідженню імунопатологічних реакцій у хворих із нейрохірургічною патологією ЦНС; вивченню тривалого впливу на головний мозок малих доз радіації; створенню ефективних методів профілактики та терапії інфекційно-запальних ускладнень у нейрохірургічних хворих; експериментальному вивченню формування епілептичного вогнища; лікуванню вад розвитку та гідроцефалії у дітей; реабілітації нейрохірургічних хворих; вивченню біомолекулярних та генетичних змін гліальних та сполучнотканинних внутрішньочерепних пухлин; розробці реконструктивних операцій при внутрішньочерепних аневризмах та артеріо-венозних мальформаціях, удосконаленню пункційної вертебропластики, технології протезування міжхребцевих дисків рухомими протезами, портальних ендоскопічних операцій при дискогенних попереково-крижових радикулітах та методів відновного лікування компресійних уражень периферичних нервів; створенню системи інтегрованої діагностики з застосуванням магніто-резонансних, рентгенівських та однофотонних емісійних томографічних методів.
Розробляються нові напрямки, пов’язані з використанням біотехнологій, а саме технології використання стовбурових клітин нейро- та гематогенного походження для відновлення порушень рухових, мовних та інших життєво важливих функцій при вогнищевих ураженнях головного мозку різного генезу; технологія використання культуральної популяції олігодендроцитів людини, ссавців, що здійснюють ремієлінізуючий процес; використання генних технологій в лікуванні експериментальної черепно-мозкової травми.
Нині в Інституті працює 1197 співробітників, у тому числі 57 наукових співробітників (з них три академіки, один член-кореспондент, 13 професорів, 24 доктора і 86 кандидатів наук).
Клінічну базу інституту складають 15 профільних відділень на 361 ліжко, де щорічно лікується понад 8 тис. хворих.
Хірургічна діяльність здійснюється в 15 операційних залах, де щорічно проводиться близько 6 тис. операцій з приводу захворювань центральної та периферичної нервової системи.
У поліклінічному відділі щорічно отримують спеціалізовану консультативну допомогу близько 30 тис. хворих.
Комплексність досліджень та лікування хворих, розробки наукових проблем нейрохірургії забезпечується роботою ланки наукових і діагностичних відділень та лабораторій — нейрорентгенології, нейровізуалізуючих досліджень, радіонуклідної діагностики, нейрофізіології, нейробіохімії, клінічних досліджень, нейроімунології, нейропатоморфології, електронної мікроскопії, культури тканин, та ін., оснащених сучасними засобами діагностики, зокрема, КТ, МРТ, ангіографами, ОФЕКТ, УЗД, електрофізіологічним обладнанням.
Інститут як центральний заклад в області нейрохірургії забезпечує роботу Проблемної комісії «Нейрохірургія» МОЗ та АМН Україні. Протягом багатьох років він здійснює зростаючий обсяг організаційно-методичних заходів, спрямованих на розвиток нейрохірургічної служби і вдосконалення спеціалізованої нейрохірургічної допомоги населенню України.
Впродовж 40 років в інституті працювало Правління наукового товариства нейрохірургів України. У 1993 році створена Українська Асоціація Нейрохірургів. Інститут нейрохірургії та Українська Асоціація Нейрохірургів є засновниками «Українського нейрохірургічного журналу». Протягом багатьох років на базі Інституту працює Спеціалізована рада із захисту докторських дисертацій (захищено близько 500 докторських і кандидатських дисертацій). Співробітниками інституту опубліковано 137 монографій, понад 9 тис. наукових робіт, отримано понад 300 авторських свідоцтв.
На базі Інституту працюють кафедри нейрохірургії Національного медичного університету ім.О.О.Богомольця і Національної медичної академії післядипломної освіти ім..П.Л.Шупика. В Інституті проводиться підготовка фахівців через клінічну ординатуру та наукових кадрів через аспірантуру, докторантуру. Підвищення кваліфікації в стінах Інституту нейрохірургії реалізується в межах постійно діючих тематичних курсів стажування і інформації за спеціально складеними учбовими програмами.
Останніми роками, незважаючи на економічні труднощі, при підтримці НАМН і МОЗ України Інститут оснащується високотехнологічним устаткуванням, що дозволяє вирішувати теоретичні і практичні задачі нейрохірургії на якісно новому рівні. Успішно освоєні операції з використанням нейронавігаційних систем, операційних мікроскопів, ангіографічних установок останнього покоління. Проводяться радіохірургічні операції з використанням лінійного прискорювача «Трилоджи».