Заголовок

587

Відповідно до «Положення про порядок обрання за конкурсом Науковими радами Національної академії медичних наук України кандидатури на посаду керівника наукової установи», затвердженого Президією НАМН 12.07.2012 р. із змінами, затвердженими Президією НАМН 26.09.2013 р., Президія НАМН 17.10.2013 р. оголошує вибори на посаду керівників наукових установ:

  • ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН»;
  • ДУ «Інститут невідкладної та відновної хірургії ім.В.К.Гусака НАМН»;
  • ДУ «Інститут ендокринології та обміну речовин ім.В.П.Комісаренка НАМН».

Кандидатури на посаду керівника наукової установи висуваються з числа провідних учених вищої кваліфікації (членів НАН та НАМН України, докторів наук) у даній галузі науки, які під час своєї попередньої діяльності виявили відповідні ділові якості і організаторські здібності.
Право висунення кандидатури на посаду керівника наукової установи мають президія НАМН, наукові ради НАМН, члени НАМН, вчені ради наукових установ у формі письмового подання, в якому повинна міститися характеристика наукової, науково-організаційної, адміністративної і громадської діяльності кандидата. Подання має бути надіслане до президії НАМН не пізніше 31 жовтня цього року за адресою: вул.Герцена, 12, м.Київ, 04050.
Телефони для довідок: (044) 483-04-70,    (044) 489-39-79,   (044) 489-39-80.