ФРОЛОВ Аркадій Федорович

3044
26.11.1931-14.01.2014рр., член-кореспондент Академії медичних наук України, обраний 05.04.1993 р. за спеціальністю епідеміологія, член-кореспондент  АМН СРСР (Російська академія медичних наук) (1991 р.),  член-кореспондент НАН України (1992 р.),  доктор медичних наук (1971 р.), професор (1981 р.), Заслужений діяч науки і техніки України (1990р.), лауреат премії ім. акад. О.В.Паладіна Президії НАН України (1994р.), директор Українського центру грипу та ГРІ МОЗ України, завідувач лабораторії загальної вірусології Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМН України.


 
Один з провідних учених в галузі епідеміології, вірусології, інфектології. Основні напрями наукової діяльності сконцентровані на проблемі персистенції збудників, зокрема вірусів, в інфікованих системах та популяції людини; дослідженні механізмів їх дії і впливу на генофонд виду Homo sapiens; перебіг епідемічного і інфекційного процесів грипу, ВІЛ-інфекції, вірусного гепатиту А, пріонів та інших інфекцій у сучасних соціально-економічних умовах. Окреме місце у його розробках займають питання профілактики інфекційних хвороб із застосуванням інтерферонів, їх індукторів та вакцин. Ним доведена персистенція вірусів грипу в організмі людини, їхня уасть в канцерогенезі, мутагенні властивості. Під його керівництвом та за безпосередньою участю виділені і вивчені перші ізоляти вірусу імунодефіциту людини в Україні, показаний їх зв’язок з епідеміологією СНІДу. Проводиться робота з епідеміології Т-лимфотропного лейкозу людини в Чорнобильській зоні України, поширення пріонів в популяції  населення  України, формування засад молекулярної  епідеміології інфекційних хвороб, зокрема впливу факторів біосфери на епідеміональний процес.
 
Автор 496 наукових праць, серед яких 9 монографій, 2 посібники, 29 авторських свідоцтв. Підготував 16 докторів та 36 кандидатів  наук.
 
Голова Українського наукового медичного товариства мікробіологів, епідеміологів, паразитологів ім.. Д.К.Заболотного; голова Проблемної комісії "Епідеміологія та специфічна профілактика інфекційних хвороб";   член Ради "Теоретична і практична медицина" Президії АМН України,  член редколегій ряду фахових журналів України та Росії.
 
Нагороджений Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР , медаллю "Ветеран праці".
 
Основні наукові праці: "Вирусы и канцерогенез"(1973 );  "Персистенция вирусов (механизмы и клинико-эпидемиологические аспекты)"(1995 ); "Практическая вирусология"(1995 );  "Вирусные гепатиты А и Е"(1997); "Концепция ликвидации инфекционных болезней на современном этапе" (2002 ); "Молекулярная эпидемиология  – составная часть эпидемиологии инфекционных болезней"(2005 ); „Пространственная возмущенность  магнітного поля Земли и некоторые инфекционные заболевания”(2007).