ХАРЧЕНКО Наталія В’ячеславівна

2969
Народилася 04.11.1953р., член-кореспондент НАМН України, обрана 13.09.2010р. за спеціальністю "Дієтологія", доктор медичних наук (1994 р.),  професор (1996 р.), Заслужений діяч науки і техніки (2003р.), завідувач кафедри гастроентерології,  дієтології і ендоскопії (з 1994).


 
Професор Н.В.Харченко відомий учений гастроентеролог і дієтолог. Нею розроблені рекомендації по харчуванню хворих з метаболічним синдромом, для пацієнтів з порушеннями водно-сольового обміну, гіпертонічною хворобою, захворюваннями нирок та ін., вивчено вплив дієти на структурно-функціональний стан еритроцитів у хворих на неалкогольний стеатогепатит в поєднанні з гіпертонічною хворобою; розроблено та впроваджено науково обґрунтоване індивідуальне харчування у хворих з набутими дисліпідеміями.
 
Основні напрями наукової і практичної діяльності Н.В. Харченко стосуються розробки та вивчення нових ефективних методів діагностики та лікування хворих гастроентерологічного профілю, розробки та вивчення впливу дієтотерапії у пацієнтів з різною патологією внутрішніх органів, а також питань профілактичного харчування з метою покращення якості життя та профілактики захворювань внутрішніх органів.
 
Н.В.Харченко опублікувала понад 450 наукових робіт, в тому числі 5 монографії, 18 посібників, підручники з гастроентерології та дієтології.
 
Під її керівництвом захищено 14 кандидатських та 2 докторські дисертації.
 
З 1998 року заснована та працює Національна Школа гастроентерологів, гепатологів України, науковим керівником якої є професор Харченко Н.В. Під її керівництвом в нашій країні започатковано проведення Міжнародних конгресів «День здорового травлення», які проходять в більшості країн під патронатом Всесвітньої гастроентерологічної асоціації. Організувала та багато років очолює роботу секції з дієтології Української гастроентерологічної асоціації.
 
Н.В. Харченко проводить значну просвітницьку роботу серед населення (виступи у телепередачах,  публікації в періодичних виданнях) з метою підвищення рівня знань з питань культури харчування, розроблені, затверджені Міністерством освіти і науки України та впроваджуються рекомендації з питань харчування для дітей молодших класів.
 
З 2003 року професор Н.В. Харченко очолює консультативно-експертну групу «Гастроентерологія. Лікарські засоби» ДП «Державний фармакологічний центр» МОЗ України, є Віце-президентом Української гастроентерологічної асоціації, членом Всесвітньої та Європейської асоціації гастроентерологів. З 2004 р. працює в експертній раді Вищої атестаційної комісії України, з 2006 року – Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Гастроентерологія».
 
Харченко Н.В. є науковим редактором 2-х журналів, заступником головного редактора та членом редакційної колегії п’яти профільних наукових журналів.
 
За досягнення в галузі науки та охорони здоров'я  Н.В.Харченко нагороджена почесними  грамотами МОЗ України, відзнакою «Відмінник освіти», присвоєне звання «Заслужений діяч науки і техніки». 
 
Основні наукові праці: «Вірусні гепатити» (2002 ); «Сучасні аспекти клінічної дієтології (2004 ); «Сучасна дієтотерапія органів травлення»(2005 );  «Гастроентерологія (2007); «Дієтотерапія при захворюваннях печінки, жовчовивідних шляхів та підшлункової залози» (2008 ); «Дієтологія» (2011); «Гастроентерологія» 2 Томи (2016-2017).


Службова адреса: 04112, Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика МОЗ України, тел.: (044) 331-26-78; факс: (044) 432-04-73. E-mail: gastro_endo@ukr.net