ХАРЬКОВ Леонід Вікторович

2164
(07.04.1943-13.09.2020 рр.) член-кореспондент Національної академії медичних наук України, обраний 06.11.2003 р. за спеціальністю “стоматологія”, доктор медичних наук (1988), професор (з 1991), завідувач кафедри хірургічної стоматології та щелепно-лицевої хірургії дитячого віку Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця (з 1994), керівник Українського центру по лікуванню дітей з вродженими  та набутими  захворюваннями щелепно-лицевої ділянки ( з 1993), консультант дитячої лікарні “Охматдит” (з 1994).


Засновник в Україні нового підходу в щелепно-лицьовій хірургії дитячого віку – раннього хірургічного й комплексного лікування вроджених та набутих вад обличчя. Основні напрями наукової діяльності: розроблення принципово нових базових методів хейлорино- та ураностафілопластики в дітей раннього віку. Запровадив у клінічну практику близько 52 методів хірургічного лікування незрощень верхньої губи та піднебіння на всіх етапах лікування, нові способи лікування вроджених гемангіом обличчя та щелеп. Представник України в Європейській організації «Eurocleft-Eurocran», що займається розробкою та удосконаленням стандартів якості лікування дітей з вродженими захворюваннями щелепно-лицьової ділянки, які живуть в Європі.
Автор понад 385 наукових праць, у тому числі 12 монографій, 52 авторських свідоцтв та патентів. Підготував 3 докторів та 8 кандидатів медичних наук.
Член Європейської асоціації щелепно-лицьових хірургів, віце-президент Української асоціації щелепно-лицьових хірургів, член Президії Асоціації пластичних та реконструктивних хірургів України, член редакційної колегії багатьох фахових журналів.

Нагороджений Почесною грамотою Міністерства охорони здоров’я України.

Основні наукові праці: “Хирургическое лечение врожденных несращений неба” (1992); “Клеевые соединения в челюстно-лицевой хирургии” (1993); «Evolution of methods of uranosthaphyloplasty exemplified by the analysis of  the 1118 primary operations for congenital palatal defects»(1999);«Эволюция методик ураностафилопластик в клинике Украинского Национального медицинского университета (анализ 1417 первичных операций по поводу врожденных дефектов неба)»  (2002);”Справочник хирурга-стоматолога” (2002, 2003, 2007); “Хірургічна стоматологія дитячого віку “(2003); “Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия детского возраста” (2005); «Опыт проведения  одномоментной хейлориноуранопластики и хейлориновелопластики у детей с врождённым несращением верхней губы и нёба»( 2004); «Вторичные деформации верхней губы и носа после двусторонних хейлоринопластик. Сроки операций и новые методики.» (2006); «Хірургічна та комплексне лікування вроджених деформацій ЩЛД у дітей. Реальні досягнення та невирішені проблеми» (2006); «Способи хірургічного лікування вроджених незрощень верхньої губи та піднебіння (аналіз існуючих методик та власних інновацій)» (2006); «Діагностика та лікування секвенції Робіна»  (2008); «Teljes ajak – szajpadhasadek korai idoszakban  torteno egyideju korrekcioja»( 2010).