Конкурс на Премію П.Г. Костюка для молодих науковців

402

Оголошується конкурс на щорічну Премію П.Г. Костюка, яка надається науковим товариством ім. Шевченка в США 
http://shevchenko.org/
На премію можуть претендувати молоді вчені (з науковим ступенем кандидата наук), що працюють в Україні в галузі біомедичних досліджень з не більш ніж 10-річним (рахуючи з 1 січня поточного року) стажем роботи після захисту кандидатської дисертації .
Науковці, що вже отримували цю Премію не можуть брати участь у конкурсі.

Кандидати повинні представити:

  • одну сторінку CV (англійською мовою);
  • перелік рецензованих публікацій (не тез конференцій) за останні 5 років будь-якою мовою (англійська, українська, російська);
  • короткий опис (не більше півсторінки) свого конкретного внеску в кожне дослідження та поточну контактну інформацію (адреса електронної пошти) співавторів, з якими можна зв'язатися аби дізнатися про вашу роль в роботі;
  • короткий виклад своїх наукових досягнень та цілей (англійською мовою, до двох сторінок) з обов’язковою адресацією критеріїв, що наведені нижче;
  • pdf копії 1-2 найкращих публікацій заявника (англійською, українською або російською мовами).

Заява має бути написано англійською мовою, використовуючи шрифт не менше, ніж 11pt і організована в описаному порядку у вигляді окремого файлу PDF.

Вся документація повинна бути надана в електронному вигляді.

Аплікацію надсилати у вигляді:

  1. приєднаного файлу (прізвище.pdf)
  2. за адресою: kostyuk.award@gmail.com
  3. до 24 жовтня 2016 року (включно).

Будуть враховуватися такі критерії:

а) оригінальність та інноваційність ваших наукових підходів;
б) здатність зробити все можливе з наявних ресурсів;
в) значення ідеї;
г) значення отриманих результатів;
д) наукові заслуги заявника та рівень публікацій.

Кожна категорія буде оцінюватися за 5-ти рівневою шкалою, максимальна кількість балів 25.

Якщо два або більше кандидати набрали однакову кількість балів, вони поділять премію.

Підрахунок балів і відбір переможця буде здійснюватися донорами Фонду Костюка наукового товариства ім. Шевченко в США (зарубіжними вченими, що працюють у сфері біомедичних досліджень).

Лауреати Премії Костюка будуть нагороджені меморіальним знаком і особистою грошовою премією (25 тисяч гривень) в ході спільного засідання Вченої Ради науково-дослідного інституту ім. О.О.Богомольця НАН України та Ради молодих вчених.

Одержувачі, матимуть 20 хв. для презентації своєї наукової роботи на церемонії нагородження.

Більше інформації про Фонд Костюка можливо отримати на сайті:
http://www.usn.org.ua/en/?Kostyuk_Foundation 
http://kostyukfoundation.weebly.com/