НАМН України — жителям Київщини

553
13 листопада 2017 р. у стінах Київської обласної державної адміністрації (ОДА) відбулася зустріч президента Національної академії медичних наук (НАМН) України академіка Віталія Цимбалюка та губернатора Київщини Олександра Горгана, у ході якої було підписано Договір про співробітництво (партнерство) між НАМН України та Київською ОДА. На церемонії були присутні Юрій Антипкін, академік НАМН України, член Президії — академік, секретар відділення клінічної медицини НАМН України, директор ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України», Ігор Шкробанець, професор, начальник лікувально-організаційного управління НАМН України, Алла Арешкович, директор Департаменту охорони здоров’я Київської ОДА, а також представники ЗМІ.

НАМН України — жителям Київщини

Ідеологічно-засадниче підґрунтя започаткованого партнерства полягає у тому, що Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, затвердженою Постановою Верховної Ради України від 11 грудня 2014 р. № 26-VІІІ, та Стратегією сталого розвитку «Україна–2020», затвердженою Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015, реформу охорони здоров’я визначено одним із пріоритетних напрямів державної політики. Мета — кардинальне та комплексне реформування цієї сфери, спрямоване на створення системи охорони здоров’я, орієнтованої на пацієнта, спроможної забезпечити медичне обслуговування всіх громадян України на рівні розвинених європейських держав. При цьому також враховано Основи законодавства України про охорону здоров’я й державну стратегію реформ у сфері охорони здоров’я, а також взято до уваги ратифіковану Украї­ною Європейську хартію місцевого самоврядування та Концепцію реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.

Розпочинаючи зустріч, Олександр Горган пояснив мотиви, якими керується обласна влада у своєму прагненні до системної співпраці з НАМН України. «Все, що стосується галузі охорони здоров’я, підлягає у першу чергу державному контролю. Але водночас ми відповідаємо за реалізацію курсу реформ, які втілює виконавча влада. Нині медична реформа посідає у структурі курсу реформ Президента та Уряду, без перебільшення, провідне місце. І щоб не підійти до цього питання формально, реалізувати реформу не механічно, — щоб у Київській обл. практичне запровадження реформи системи охорони здоров’я відбувалося в інтересах як пацієнта, так і лікаря, — ми потребуємо постійної роботи з експертними установами. НАМН України — це не просто академія у схоластичному, хрестоматійному розумінні: це потужна сукупність науково-медичних установ, де працюють понад 20 тис. висококваліфікованих фахівців у всій державі. Це по факту колосальний, масштабний think-tank («мегамозок» (англ.) — прим. ред.), який генерує всю компетенцію медичної галузі. Тож для Київської ОДА цей крок — упорядкування стосунків з НАМН України — не формальність, не черговий ритуал, церемонія чи гасло. Цей крок є принциповим і створює певну підвалину системної взаємодії, яку ми повин­ні використати в інтересах, повторюся, як працівників галузі, так і тих, хто потребує медичної допомоги. Щиро розраховую, що НАМН України стане для нас сильним партнером, — і, може, ми навіть ризикнемо стати № 1 в частині певних ініціатив та інновацій, результати яких матимемо можливість оголошувати і на урядових засіданнях, і в спілкуванні з Главою Держави», — зазначив губернатор. Також він висловив стурбованість стосовно тривожної тенденції депопуляції мешканців області та підкреслив необхідність боротися за кожне життя, особливо осіб працездатного віку — з огляду на стрімке зростання соціального навантаження на працюючих. Водночас пріоритетами Київської ОДА визначено покращання демографічних показників у Київській обл.: насамперед, підвищення народжуваності, зниження рівня смертності, збільшення тривалості життя. «Для Київщини мати такого партнера — велика честь. Співробітництво з НАМН України дасть можливість наблизити науку до практики, а це сприятиме системному реформуванню охорони здоров’я в Київській обл., максимальному наближенню медичної допомоги до кожного громадянина і підвищенню якості надання медичних послуг населенню Київщини», — підсумував посадовець.

Академік Віталій Цимбалюк підкреслив, що налагодження партнерства між Київською ОДА і НАМН України надасть жителям Київщини можливість отримувати високоспеціалізовану високотехнологічну медичну допомогу в профільних академічних закладах. «Якщо нині обласні та районні центри почнуть витрачати мізерні бюджетні кошти на закупівлю дороговартісного обладнання, підготовку спеціалістів тощо, — на все це буде витрачено значний час. Натомість існують готові клінічні заклади НАМН України, які працюють здебільшого у режимі 24/7. Сьогодні 36 інститутів НАМН України охоплюють абсолютно усі медичні спеціальності, пропонують пацієнтам найкращі умови: я б мріяв, аби вся держава піднялася до такого рівня. Підписуючи угоду з керівництвом Київщини, ми прагнемо використати усі можливості, щоб забезпечити її мешканцям надання своєчасної висококваліфікованої медичної допомоги. За пропускну здатність академічних клінічних баз прошу не хвилюватися. До прикладу, щороку в установах НАМН України виконується близько 150 тис. оперативних втручань, з яких понад 80 тис. належать до категорії найскладніших: операції на серці, магістральних судинах, головному мозку тощо. Більшість з цих втручань може бути виконано лише в умовах академічних клінічних баз; це, поза будь-яким перебільшенням, європейський, світовий рівень медичної допомоги. Головне — залучити пацієнта в її обійми. А треба для цього насправді небагато: встановити правильний діагноз — чітко зорієнтуватися на місці — й організувати максимально швидке спрямування пацієнта за місцем призначення. Я вкотре наголошує, що цілком підтримую ідею «кошти за пацієнтом», — однак вбачаю за доцільне запропонувати власну редакцію, усунувши лише одну літеру, а саме: «кошти З пацієнтом». Судіть самі. Пацієнт потрап­ляє до певного лікувального закладу. Там кош­тів нема (адже вони йдуть «за» пацієнтом — відповідно, дійти ще не встигли). А у пацієнта, приміром, ургентна патологія — інфаркт міокарда. Йому необхідно придбати стент невідкладно й оперуватися негайно, а не дочікуватися тих коштів, як біля моря погоди (бо в такому випадку він може померти). Тому й кажу: кошти мають надходити разом з пацієнтом», — обґрунтовує академік В. Цимбалюк.

Серед важливих перших кроків у реалізації партнерства сторони розглянули перспективу створення найсучаснішого перинатального центру на Київщині, можливості започаткування програм з профілактики здоров’я дітей та підлітків тощо. Конкретизував цей напрямок діяльності академік Юрій Антипкін: «Фахівці ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України» як головної вітчизняної науково-дослідної установи в сфері охорони здоров’я матері і дитини готові підтримати і брати участь у впровадженні першочергових заходів та нових програм, здійсненні фундаментальних та прикладних досліджень з актуальних проблем збереження здоров’я дітей та жінок. Це стосується населення усієї країни, а Київщини — першочергово, оскільки це регіон, найближчий до більшості академічних установ».

* * *

Шляхом підписання договору сторони засвідчили, що інтересам кожної з них відповідає спільне й узгоджене співробітництво у сфері поліпшення здоров’я населення Київської обл., створення умов рівноправного й справедливого доступу громадян до медичних послуг, забезпечення населення області високоспеціа­лізованою медичною допомогою за медичними показаннями відповідно до сучасних досягнень медичної науки і практики та згідно з чинними стандартами діагностики та лікування в наукових установах НАМН Украї­ни та обласних лікувально-профілактичних закладах, які надають третинну медичну допомогу.

Перелік державних установ НАМН України

(додаток до Договору про співробітництво (партнерство) між НАМН України

та Київською ОДА від 13 листопада 2017 р.)

1 «Інститут гастроентерології НАМН України»
2 «Інститут гематології та трансфузіології НАМН України»
3 «Інститут генетичної та регенеративної медицини НАМН України»
4 «Інститут геронтології імені Д.Ф. Чеботарьова» НАМН України»
5 «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»
6 «Інститут дерматології та венерології НАМН України»
7 «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В.П. Комісаренка НАМН України»
8 «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України»
9 «Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В.Т. Зайцева НАМН України»
10 «Інститут медицини праці НАМН України»
11 «Інститут медичної радіології ім. С.П. Григор’єва НАМН України»
12 «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І. Мечникова НАМН України»
13 «Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака НАМН України»
14 «Інститут неврології, психіатрії та наркології НАМН України»
15 «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України»
16 «Інститут нефрології НАМН України»
17 «Інститут отоларингології ім. проф. О.С. Коломійченка НАМН України»
18 «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України»
19 «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН України»
20 «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України»
21 «Інститут патології хребта та суглобів імені професора М.І. Ситенка НАМН України»
22 «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України»
23 «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України»
24 «Інститут спадкової патології НАМН України»
25 «Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії НАМН України»
26 «Інститут травматології та ортопедії НАМН України»
27 «Інститут урології НАМН України»
28 «Інститут фармакології та токсикології НАМН України»
29 «Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України»
30 «Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України»
31 «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН України»
32 «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України»
33 «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України»
34 «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України»
попередня статтяПрезидент Академії меднаук України: Хочете розвивати медицину — вкладайте гроші
наступна статтяПілотний проект в АМН: високотехнологічні операції і тарифи на медпослуги