ВИВЧЕННЯ СЕНСИБІЛІЗУЮЧОЇ ДІЇ МИЙНИХ ЗАСОБІВ, ПРИЗНАЧЕНИХ ДЛЯ МИТТЯ ВИРОБІВ ДЛЯ ДІТЕЙ

922

На сьогодні до одного з найбільш вживаних товарів дитячого асортименту належать мийні засоби, призначені для миття виробів для дітей. При застосуванні таких засобів їх залишки на предметах та посуді можуть потрапляти до організму малюка. А зважаючи на фізіологічні особливості організму дитини (морфологічно та функціональну незрілість шлунково-кишкового тракту та імунної системи) можна говорити про більшу вразливість малюків до несприятливої дії екзогенних факторів.

В лабораторії безпеки хімічних матеріалів ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О.М.Марзєєва НАМН України» були вивчені сенсибілізуючі властивості чотирьох засобів для миття дитячого посуду вітчизняного та зарубіжного виробництва, які широко представлені в торгівельній мережі м. Києва та за своєю ціною є доступними для населення.

Для визначення сенсибілізуючої дії обраних мийних засобів були проведені дослідження можливості розвитку реакції гіперчутливості негайного типу (ГНТ) у непрямому тесті Шеллі. Використаний тест має широке застосування серед спеціалістів та високу інформативність при вивченні сенсибілізації організму за дії різних факторів довкілля. Експеримент був поставлений на мурчаках. Розчини засобів (10% водний розчин) наносили відкритим аплікаційним способом, експозиція для контрольних і дослідних розчинів становила 4 години щоденно 5 разів на тиждень   впродовж  21 доби.

Проведені дослідження показали, що 3 із 4 мийних засобів здатні викликати сенсибілізацію організму піддослідних тварин різного ступеню вираженості.

Зважаючи на активне застосування населенням у повсякденному житті синтетичних мийних засобів призначених для обробки виробів для дітей, а також приймаючи до уваги результати дос вимог безпечного застосування таких засобів залишається проблемою, яка потребує нагального вирішення. Одним з кроків на шляху до вирішення цього питання є встановлення критеріїв безпеки до них, одним з яких є сенсибілізуюча дія, адже збереження здоров’я  дитини – це в подальшому збереження здоров’я нації. На основі проведених досліджень підготовлено проект нормативного документу «Гігієнічний регламент безпеки мийних  засобів» та Інформаційний лист «Спосіб оцінки змивання засобів для миття з посуду та інших виробів».

Інформація надана ДУ «Інститут громадського здоров’я імені О.М.Марзєєва НАМН України».