Науково-практична онлайн-конференція з міжнародною участю “Інфекційні хвороби сучасності: етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека”. Анонс

1701

Вельмишановні колеги!

     Запрошуємо Вас взяти участь у щорічній науково-практичної конференції «Інфекційні хвороби сучасності: етіологія, епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, біологічна безпека» у рамках щорічних «Читань» пам´яті академіка Л.В. Громашевського, яка відбудеться 15 жовтня 2020 р. у м. Києві в режимі онлайн.

     До участі у конференції запрошується широке коло фахівців, залучених до вивчення і вирішення проблем епідеміології, діагностики, лікування і профілактики інфекційних та паразитарних хвороб – лікарі-епідеміологи, інфекціоністи, паразитологи, мікробіологи, вірусологи, клінічні фармакологи, фахівці з клінічної лабораторної діагностики, дезинфектології, викладачі, організатори охорони здоров´я, представники медичних служб інших відомств та суміжних галузей, молоді вчені, студенти.

     ОСНОВНІ НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

 • Клініко-епідеміологічна характеристика, лікування і профілактика COVID-19;
 • Сучасний стан і тенденції розвитку епідемічного процесу актуальних інфекційних та паразитарних хвороб;
 • Емерджентні, ре-емерджентні інфекції: епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, контроль;
 • Соціально значущі інфекції: епідеміологія, діагностика, лікування, профілактика, протидія;
 • Рідкісні інфекційні хвороби, природно-осередкові захворювання, завізні інфекції, що потребують здійснення заходів із санітарної охорони території;
 • Імунопрофілактика та імунотерапія інфекційних хвороб вірусної та бактеріальної етіології;
 • Епідеміологічний нагляд та протиепідемічна робота;
 • Сучасний стан та новітні підходи до діагностики інфекційних хвороб: технології індикації та ідентифікації збудників, стандарти і алгоритми лабораторної діагностики;
 • Терапія інфекційних та паразитарних хвороб: проблеми, досягнення, перспективи;
 • Антибіотикорезисентність: сучасний стан, проблеми і перспективи в світі та Україні;
 • Клініко-епідеміологічні аспекти інфекцій, пов´язаних з наданням медичної допомоги;
 • Інфекційні хвороби, спільні для людей і тварин;
 • Проблеми біобезпеки та біозахисту в світі та в Україні.

     Робочі мови конференції – українська, англійська, російська.

     Прийом реєстраційних форм на участь у конференції – доповідь в режимі онлайн і публікація тез – до 21.09.2020р.

Інформаційний лист № 1 (вимоги до оформлення тез, форма участі у конференції, реєстраційна форма).

     Адреса Оргкомітету конференції:
ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України»,
03680, Україна, м. Київ, вул. М. Амосова, 5.
Тел.: (044) 275-37-11

     З організаційних питань звертатися до:
Нгуєн Ірина Володимирівна
(044) 275-24-00

Інформація надана ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України».