«Нейроофтальмологічний уїкенд». Міждисциплінарний семінар, 22-23 січня 2021 року. Анонс

855

Нейроофтальмологія перебуває на стику офтальмології, неврології та нейрохірургії. Анатомічний звязок мозку та ока пояснює часте залучення до патологічного процесу зорового шляху на всіх його рівнях при захворюваннях ЦНС.

Українська нейроофтальмологічна асоціація спільно з ДУ «Інститут нейрохірургії імені А.П. Ромоданова НАМНУ» вперше започаткували проведення міждисциплінарних семінарів «Нейроофтальмологічні уікенди», метою яких є розширення знань офтальмологів, неврологів, нейрохірургів з актуальних питань нейроофтальмології. Під час проведення семінарів розглядаються: анатомія зорового шляху через призму практики, застійні диски зорових нервів, диплопія та окорухові порушення, офтальмалгії різного генезу, гостра втрата зору при неврологічних та нейрохірургічних захворюваннях, ушкодження центрального нейрону зорового шляху, патологія зорового нерву ішемічного, запального, токсичного генезу, низхідна атрофія зорових нервів, синдроми Еді, Пті, Горнера та багато іншого.

Дати проведення: 22-23 січня 2021 року.

Теми: «Біль в оці та периорбітальній ділянці – міждисциплінарний підхід», «Нейроофтальмологічні аспекти раптової втрати зору». Лектори: д.мед.н. Білошицький В.В., д.мед.н. Васюта В.А., д.мед.н., професор Вітовська О.П.

Детальніша інформація на сайті ДУ «Інститут нейрохірургії імені А.П. Ромоданова НАМНУ».