Оголошення вакансій НАМН

1331

Оголошення опубліковано у газеті "Голос України" від 20.01.2016 р. №9 (6263)
Національна академія медичних наук України, відповідно до свого Статуту, оголошує конкурс на незаміщені вакансії дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів НАМН з таких спеціальностей:

академіків:

хірургія коронарних судин – 1;
дитяча серцево-судинна хірургія – 1;
радіаційна медицина, радіаційна безпека – 1;
токсикологія, хімічна безпека – 1;
травматологія і ортопедія – 1;
військова епідеміологія, інфекційні хвороби – 1;
фармацевтична хімія, синтез нових біологічно активних речовин – 1.

членів-кореспондентів:

військова хірургія – 1;
загальна та невідкладна хірургія – 2;
травматологія і ортопедія – 1;
анестезіологія, реанімація та інтенсивна терапія – 1;
фтизіатрія і пульмонологія – 1;
епідеміологія інфекційних хвороб – 1;
психофізіологія – 1;
хірургічна ендокринологія – 1;
екологічно та виробничо обумовлені захворювання – 1;
науково-медичне забезпечення збройних сил та інших військових формувань – 1;
медицина невідкладних станів – 1;
терапія, профілактика неінфекційних захворювань – 1;
неонатологія – 1;
патологічна анатомія – 1

Відповідно до Статуту Національної академії медичних наук України дійсними членами (академіками) НАМН обираються вчені України, які збагатили науку досягненнями першорядного значення, членами- кореспондентами НАМН обираються вчені, які збагатили науку визначними науковими досягненнями.

Право висувати кандидатів в академіки і члени-кореспонденти Національної академії медичних наук України надається вченим радам наукових установ і вищих навчальних закладів, державним і громадським організаціям, дійсним членам і членам-кореспондентам Національної академії наук України і Національної академії медичних наук України.

Висування кандидатів науковими установами, вищими навчальними закладами, державними і громадськими організаціями проводиться на засіданнях учених рад, колегій або президій таємним голосуванням простою більшістю голосів.