ВР ухвалила Закон «Про наукову і науково-технічну діяльність»

1562

Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади функціонування і розвитку у сфері наукової і науково-технічної діяльності, створює умови для провадження наукової і науково-технічної діяльності, задоволення потреб суспільства і держави у технологічному розвитку шляхом взаємодії освіти, науки, бізнесу та влади.
Верховна Рада України 235 голосами ухвалила Закон «Про наукову і науково-технічну діяльність».
Рівень розвитку науки і техніки є визначальним чинником прогресу суспільства, підвищення добробуту громадян, їх духовного та інтелектуального зростання.

Цим зумовлена необхідність пріоритетної державної підтримки розвитку науки як джерела економічного зростання і невід’ємної складової національної культури та освіти, створення умов для реалізації інтелектуального потенціалу громадян у сфері наукової і науково-технічної діяльності, забезпечення використання досягнень вітчизняної та світової науки і техніки для задоволення соціальних, економічних, культурних та інших потреб. Відповідний законопроект зареєстровано за  №2244а.

Як наголошується в пояснювальній записці до документа, він передбачає розширення прав наукових установ. 

Закон визначає правовий статус наукової та науково-технічної діяльності, матеріальні і моральні стимули для забезпечення престижності відповідної сфери.
Крім того, прописаний порядок атестації наукових установ
, а також порядок діяльності Національної академії наук України.

Законом також передбачено створення Національної ради України з питань розвитку науки і технологій, який стане постійно діючим консультативно-дорадчим органом, створеним при Кабінеті міністрів.

http://rada.gov.ua/news/Novyny/120366.html