«Ендокринна патологія у віковому аспекті»

743

ЗВІТ про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю 
26-27 листопада 2015 року згідно з державним Реєстром з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій на 2015 рік (п. 225, стор. 84) ДУ «Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського НАМН України» сумісно з ДУ «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», Харківською медичною академією післядипломної освіти МОЗ України та Харківським національним медичним університетом МОЗ України проведена тринадцята науково-практична конференція з міжнародною участю «Ендокриннa патoлогія у віковому аспекті».

У роботі конференції взяли участь 463 особи – представники 19 областей України, м. Києва, Грузії та Лівану.

Учасників конференції вітали:

  • директор ДУ «ІПЕП НАМН» прoф. Ю.І. Караченцев;
  • директор ДУ «ІОЗДП НАМН України» прoф. М.М. Коренєв;
  • заступник директора Департаменту – начальник управління організації лікувально-профілактичної допомоги дорослому населенню Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради О.О. Головіна;
  • заступник директора Департаменту охорони здоров’я Харківської ОДА Г.В. Бондарчук;
  • проректор з науково-педагогічної роботи Харківського національного медичного університету МОЗ України В.Д. Марковський.

Усі зійшлись на тому, що сьогодні, в умовах реформування системи надання медичної допомоги населенню України пріоритет проблеми особливостей розвитку та перебігу ендокринопатій у різних вікових періодах не викликає сумніву, бо дає можливість загострити увагу на найважливіших запитах відносно кожної вікової групи населення та вдосконалити спадкоємність у моніторингу хворих із ендокринною патологією при переході їх з одної до наступної вікової групи.

Програму конференції склали 34 доповіді, у т. ч. 20 – з проблем діабетології, 5 – тиреоїдології, 4 – репродуктології, 5 – ожиріння.

За матеріалами конференції видано збірник тез.

Учасники конференції мали можливість ознайомитись із виставкою продукції фармацевтичних фірм та друкованою науковою продукцією співробітників ДУ «ІПЕП НАМН України» та ДУ «ІОЗДП НАМН України».

Конференція завершилась підбиттям підсумків роботи та прийняттям резолюції.