ОПЕРАЦІЯ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ НЕ РОЗІРВАНОЇ АНЕВРИЗМИ СЕРЕДНЬОЇ МОЗКОВОЇ АРТЕРІЇ З ВИКОРИСТАННЯМ WEB

3600
Щеглов Дмитро та Руслан Пішанов

Директором ДУ «Науково-практичний центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України» д.м.н. Щегловим Дмитром Вікторовичем та лікарем Русланом Пішановим в MediStyle Hospitale (Азербайджан , Баку) проведено першу успішну операцію з використанням новітньої  системи WEB для лікування не розірваної аневризми середньої мозкової артерії на Закавказзі.

Система емболізації WEB® – (Woven EndoBridge (WEB) Aneurysm Embolization System – це (нікель-титановий) саморозширяючий сітчастий імплантат для лікування внутрішньочерепних аневризм артерій головного мозку.

Впровадження в клінічну практику унікального високотехнологічного пристрою WEB® дозволило значно розширити можливості ендоваскулярних операцій. Використання новітньої системи має багато переваг перед складними процедурами балон-асистенції та протекційного стентування, особливо при лікуванні аневризм судин головного мозку складної форми.

Потрібно відмітити, що вперше імплантацію WEBа в Україні провели в листопаді 2018 року в нашому Центрі, і з того часу дана методика стала важливим інструментом в ендоваскулярному лікуванні мозкових аневризм в Україні.