Програма прискореного відновлення

1872

Ми розвиваємося та прагнемо до забезпечення максимального скорочення термінів післяопераційного відновлення.

Тому в відділі хірургії ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» поєднаної патології та захворювань заочеревинного простору впроваджено програму прискореного відновлення (Enhanced Recovery After Surgery – ERAS).
Це мультимодальна стратегія, що розроблена на базі доказової медицини та спрямована на зменшення хірургічного стресу, частоти післяопераційних ускладнень й прискорення післяопераційного одужання, повернення пацієнта до нормальної діяльності та повсякденного життя. Багато з положень програми кардинально змінюють традиційний підхід до лікування.

Переваги програми доведені при багатьох хірургічних втручаннях на верхніх відділах шлунково-кишкового тракту та колоректальній хірургії. Спеціалісти відділу продовжують вивчати можливості імплементації програми прискореного відновлення при виконанні операцій на підшлунковій залозі, а саме найбільш складній з них – панкреатодуоденоектомії. Остання є основною хірургічною процедурою, яку виконують для видалення пухлин голівки підшлункової залози, дистального відділу загальної жовчної протоки, дванадцятипалої кишки або Фатерова соска.

Програма прискореного відновлення – це стандартизований протокол догляду за пацієнтом перед операцією, під час неї та в післяопераційному періоді, який передбачає:
– інформування пацієнта та його участь в лікувальному процесі;
– відмову від застарілих способів підготовки до операції (голодування, очистка кишківника);
– уніфіковану програму анестезії;
– ранню активізацію та перехід на звичайне харчування;
– оптимальне мультимодальне знеболення для зниження стресу.

В її основі – науково доведені та підтверджені практикою методи.

Виконання програми ERAS базується на роботі мультидисциплінарної команди і вимагає скоординованих дій хірургічної та анестезіологічної бригад, середнього медичного персоналу, а також самого пацієнта на всіх етапах периопераційної допомоги – від передопераційної консультації до повернення пацієнта до нормальної життєдіяльності.
Вже на сьогоднішній день доведено, що застосування програми ERAS дозволяє зменшити частоту післяопераційних ускладнень, скоротити тривалість перебування в стаціонарі та зменшити витрати на лікування пацієнтів. При цьому метою програми є забезпечення якості периопераційної допомоги, а не тільки зменшення тривалості перебування в стаціонарі.

До відома: Програма Міжнародного Товариства ERAS щодо панкреатодуоденоектомії була вперше представлена у 2012 році й оновлена у 2019 році. Вона включає 27 основних пунктів, розроблених на основі доказової медицини.

Контактна інформація на сайті ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за посиланням: https://www.surgery.org.ua/News/Details/26f03cb2-2b07-4a6a-987f-1b5657c078e9?title=ProgramaPriskorenogoVidnovlennia