Перелік спеціальностей, за якими буде здійснюватися прийом до навчання в аспірантурі в наукових установах НАМН України у 2021 році

1309

Перелік спеціальностей, за якими буде здійснюватися прийом до навчання в аспірантурі (очна форма навчання) в наукових установах НАМН України у 2021 році (постанова Президії НАМН України від 8 квітня 2021 № 9/2).

Медичні науки:

Шифр галузі – 22, Галузь знань – «охорона здоров’я», Код спеціальності – 222 – медицина:

– Акушерство і гінекологія

– Онкологія

– Внутрішні хвороби

– Психіатрія

– Гастроентерологія

– Ревматологія

– Гігієна та професійна патологія

– Серцево-судинна хірургія

– Ендокринологія

– Травматологія та ортопедія

– Імунологія та алергологія

– Фармакологія

– Кардіологія

– Хірургія

– Мікробіологія

– Шкірні та венеричні хвороби

– Нейрохірургія

– Громадське здоров`я – 229

– Отоларингологія

– Педіатрія – 228

– Офтальмологія

– Технології медичної діагностики та лікування – 224