Підсумки роботи групи імунології та типування тканин ДУ “Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова НАМН України”

663

Минулий рік був дуже значимим у розвитку трансплантації в Україні. І, хоч зараз трансплантацію поставлено на тимчасову паузу, хочемо розповісти про здобутки групи імунології та типування тканин ДУ “Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова НАМН України” за 2021 рік та сформувати плани на майбутнє.

У минулому році в Україні повстало завдання забезпечити на сучасному технічному та методичному рівні лабораторний супровід трансплантаційних хворих на до- та післятрансплантаційному етапах. Метою зазначеного є підбір максимально сумісних пар «донор-реципієнт» за тканинними та іншими антигенами, а після трансплантації, дослідження направлені на виявлення ендогенних факторів, зокрема: інфекційних, токсичних, а головне, імунологічних, які можуть спричинити ушкодження трансплантата.

Лабораторне тестування на тканинну сумісність або гістосумісність донора та реципієнта є вкрай важливим етапом успішної трансплантації. Від якості проведення комплексу таких досліджень залежить функціонування пересадженого органу, що врешті віддзеркалюється на якості та тривалості життя самого реципієнта.

Задля розвинення методів тестування для обслуговування трансплантацій в групі імунології та типування тканин у 2021 році було налагоджено та запущено обов’язкове HLA-генотипування із використанням методу Single Specific Primers (SSP) для усіх потенційних реципієнтів солідних трансплантатів (нирки, печінки, серця), які реєструються у «Листі очікування».

Іншим досягненням групи є введення в клінічну практику дослідження на наявність циркулюючих антитіл до антигенів HLA І та ІІ класу. В Україні цей тест виконується тільки в фахівцями групи Інституту, а його запуск було схвалено лондонською лабораторією з імунологенетики та HLA типування.

В 2021 році в групі також запущено додаткових два важливих методи для визначення перед існуючих донор-специфічних HLA антитіл – donor specific antibody – DSA за допомогою проточного цитометра, а саме методи Flow DSA-XM та Т- and B-сеlls Cross-matching.

Іншим, не менш важливим, досягненням групи є розширення спектру тестів для оцінки стану імунної системи, в першу чергу, у трансплантаційних хворих. Дані дослідження надають інформацію щодо розвитку толерантності імунної системи реципієнта до антигенів донорського органу та ступені активації клітинного та гуморального імунітету.

В лабораторії також проводиться тестування на фагоцитарну активність моноцитів, нейтрофілів крові, а також визначається рівень експресії цитокінів лейкоцитами крові, що призводять до розвитку цитокінового шторму (IFN-g та IL-6), наприклад, при Covid-19 інфекції. Додатково в лабораторії проводяться, в разі необхідності, дослідження щодо фенотипування клітин певних клонів, індикаторів лімфопроліферативних захворювань.

Окрім лабораторної практики фахівці групи активно долучались до просвітницької діяльності. Так, на базі Інституту проведено курси теоретично-практичного навчання «Теоретичні та практичні питання гістосумісності та імуногенетики» для підготовки лабораторних фахівців, які планують працювати в лабораторіях з гістосумісності та імуногенетики. За 2021 рік підготовлено 40 фахівців практично з усіх обласних центрів України, які отримали підтверджуючі сертифікати із нарахованими балами.

Таким чином, нечисленним, але фаховим колективом групи імунології та типування тканин проводиться багаторівнева теоретична та практична робота щодо налагодження сучасного та інформативного лабораторного тестування, конче необхідного для забезпечення успішної трансплантації як в Інституті, так і в Україні в цілому.

Незважаючи на складну ситуацію в країні, ми налаштовані лише на позитив, розвиток вітчизняної медичної науки і практики і безсумнівно на нашу Перемогу!

Джерело: ДУ “Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О.Шалімова НАМН України”