Пішов з життя Синяченко Олег Володимирович

1848

СУМУЄМО
СПІВЧУВАЄМО
ПАМ’ЯТАЄМО

Президія НАМН України з глибоким сумом сповіщає, що 30 березня 2021 року пішов з життя член-кореспондент Національної академії медичних наук України, академік Національної академії наук вищої освіти України, доктор медичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України Синяченко Олег Володимирович.

Олег Володимирович був висококваліфікованим фахівцем в галузі терапії. Основними напрямками його наукової діяльності були ревматологія, нефрологія, медична фізична хімія та історія медицини. Він був першим, хто розробив і впровадив в практику медичну технологію діагностики і терапії уражень нирок при подагрі, вивчив морфологічні зміни ниркових структур, розробив класифікацію даної хвороби, яку визнали в європейських країнах; зробив значний внесок у вивчення патогенезу реактивного і ревматоїдного артритів, вісцеральних проявів при системних захворюваннях сполучної тканини, особливостей перебігу і реабілітації професійних хвороб опорно-рухового апарату, немедикаментозного лікування патології суглобів; вперше розробив метод міжфазної тензіореометрії біологічних рідин в медицині, що з успіхом використовується в Німеччині, Італії та інших країнах Європи. Приділяв велику увагу історії медицини України, її відображенню в нумізматиці, фалеристиці та філателії.

Синяченко О.В. автор понад 1200 наукових праць, серед яких 55 монографій, 28 підручників і навчальних посібників, 640 журнальних статей, а також 33 патенти на винаходи.

Під керівництвом Синяченка О.В. виконано 11 докторських і 65 кандидатських дисертацій.

Президія НАМН України висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олега Володимировича. Нехай світла пам’ять про нього назавжди залишається в серцях усіх, хто мав радість його знати.

Вічна пам’ять!