Порядок проведення конкурсу з відбору представників та експертів до комітетів, відповідальних за моніторинг виконання Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020»

1908

Затверджено
Наказ Міністерства освіти і науки України
23.06.2017 N 919

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
19 липня 2017 р. за N 876/30744

Порядок
проведення конкурсу з відбору представників та експертів до комітетів,
відповідальних за моніторинг виконання Рамкової програми
Європейського Союзу з досліджень та інновацій “Горизонт 2020”

І. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає процедуру проведення конкурсу з відбору представників та експертів до комітетів, відповідальних за моніторинг виконання Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій “Горизонт 2020” (далі – конкурс).

2. Відбір здійснюється Комісією з відбору представників та експертів до комітетів, відповідальних за моніторинг виконання Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій “Горизонт 2020” (далі – Комісія), на конкурсній основі з дотриманням принципів добросовісної конкуренції, відкритості та прозорості, об’єктивного та неупередженого оцінювання пропозицій учасників конкурсу.

3. Відбір відбувається на підставі надісланих до Комісії пропозицій і документів від кандидатів.

ІІ. Вимоги до кандидатів

1. Вимоги до кандидатів у представники та експерти визначені пунктом 10 Порядку роботи Комісії з відбору представників та експертів до комітетів, відповідальних за моніторинг виконання Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій “Горизонт 2020”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 року N 873.

2. Для участі у конкурсі кандидати надсилають такі документи:

резюме та коротка аргументована інформація щодо пріоритетів діяльності як офіційного представника чи експерта до комітетів, відповідальних за моніторинг виконання Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій “Горизонт 2020”, українською та англійською мовами;

заява кандидата на участь у конкурсі (додаток);

копія документа, що посвідчує особу;

копії документів про вищу освіту або науковий ступінь;

перелік міжнародних та європейських проектів, у яких кандидат брав участь як учасник або керівник;

письмова згода кандидата на обробку персональних даних, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

3. Відповідальним за достовірність документів, що подаються на конкурс, є кандидат.

4. Кандидат може відкликати документи, подані на конкурс, до дати затвердження результатів конкурсу або подати у цей період заяву про зняття своєї кандидатури з розгляду.

ІІІ. Проведення конкурсу

1. Строк проведення конкурсу – 30 календарних днів з дати оприлюднення оголошення про конкурс.

2. Датою початку конкурсу вважається дата його оголошення. Конкурс вважається таким, що закінчився, з дня прийняття Комісією рішення про схвалення результатів конкурсного відбору кандидатів.

3. Рішення про результати конкурсного відбору приймається Комісією простою більшістю голосів членів Комісії шляхом відкритого голосування, про що складається відповідний протокол.

4. Рішення Комісії про результати конкурсного відбору оприлюднюється у п’ятиденний строк після його прийняття на офіційному веб-сайті МОН.

5. Комісія приймає рішення про проведення додаткового конкурсу у разі:

необрання достатньої кількості кандидатів;

відкликання кандидатом документів, що спричинило невідповідність кількості кандидатів кількості комітетів.

6. Документи на конкурс надсилаються у паперовому та електронному вигляді на адреси, вказані на офіційному веб-сайті МОН.

Начальник управління міжнародного співробітництва
та європейської інтеграції Г.І. Новосад

Додаток
до Порядку проведення конкурсу з відбору представників та
експертів до комітетів, відповідальних за моніторинг виконання 
Рамкової програ
ми Європейського Союзу з досліджень та
інновацій “Горизонт 2020”
(пункт 2 розділу ІІ)

(зразок)

 Комісії з відбору представників
та експертів до комітетів,
відповідальних за моніторинг
виконання Рамкової програми
Європейського Союзу з досліджень
та інновацій “Горизонт 2020”
________________________________,
(П.І.Б. кандидата)
який(а) проживає за адресою:
_________________________________
_________________________________,
телефони:
роб. ____________________________
моб._____________________________ 

Заява

Прошу допустити мене до участі в конкурсі з відбору представників та експертів до комітетів, відповідальних за моніторинг виконання Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій “Горизонт 2020”.

До заяви додаю такі документи:

резюме та коротка аргументована інформація щодо пріоритетів діяльності як офіційного представника чи експерта до комітетів, відповідальних за моніторинг виконання Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій “Горизонт 2020”, українською та англійською мовами;

копія документа, що посвідчує особу;

копії документів про вищу освіту або науковий ступінь;

перелік міжнародних та європейських проектів, у яких брав участь як учасник або керівник;

письмова згода на обробку персональних даних, відповідно до Закону України “Про захист персональних даних”.

______________
(дата) 
 __________________
(підпис)