Премія П.Г. Костюка

702

 До відома молодих вчених, які працюють в галузі біомедичних досліджень
Оголошується конкурс на щорічну Премію П.Г. Костюка, яка надається Фондом Костюка та науковим товариством ім. Шевченка (США: http://shevchenko.org ).
 
На премію можуть претендувати молоді вчені (з науковим ступенем кандидата наук), що працюють в Україні в галузі біомедичних досліджень з не більш ніж 10-річним (на 11.11.2018) стажем роботи після захисту кандидатської дисертації . Науковці, що вже отримували цю Премію не можуть приймати участь у конкурсі.
 
Кандидати  повинні представити:

  • одну сторінку CV (англійською мовою);
  • перелік рецензованих публікацій (не тез конференцій) за останні 5 років будь-якою мовою (англійська, українська, російська); короткий опис (не більше півсторінки) свого конкретного внеску в дослідження;
  • короткий виклад своїх наукових досягнень та цілей (англійською мовою, до двох сторінок) з обов’язковою адресацією критеріїв, що наведені нижче;
  • pdf копію найкращої публікації заявника (англійською, українською або російською мовами).

 
Заява має бути написано англійською мовою, використовуючи шрифт не менше, ніж 11pt, поля не менш ніж 1,5см і організована в описаному порядку у вигляді окремого файлу PDF.
 
Вся документація повинна бути надана в електронному вигляді. Аплікацію надсилати у вигляді приєднаного файлу (прізвище.pdf) за адресою kostyuk.award@gmail.com до 11 листопада 2018 року (включно).

Будуть враховуватися такі критерії:

  • а)  оригінальність  та інноваційність ваших наукових підходів;
  • б)  здатність зробити все можливе з наявних ресурсів;
  • в)  значення ідей Ваших досліджень;
  • г)  значення отриманих результатів;
  • д)  наукові заслуги заявника та рівень публікацій.

Кожна категорія буде оцінюватися за 5-ти рівневою шкалою, максимальна кількість балів 25. Якщо два або більше кандидати набрали однакову кількість балів, вони поділять премію.
Підрахунок балів і відбір переможця буде здійснюватися донорами Фонду Костюка наукового товариства ім. Шевченко в США (зарубіжними вченими, що працюють у сфері біомедичних досліджень).
 
Лауреати Премії Костюка будуть нагороджені меморіальним знаком і особистою грошовою премією (30 тисяч гривень) в ході спільного урочистого засідання Вченої Ради науково-дослідного інституту ім. О.О.Богомольця НАН України та Ради молодих вчених. Переможці та номінанти будуть мати можливість для презентації своєї наукової роботи на церемонії нагородження.
 
Більше інформації про Фонд Костюка можливо отримати на сайтах: http://usn.org.ua/index.php?id=fondkostyuka&setlang=uk
http://shevchenko.org/platonkostyukaward/