Протягом 18-19 березня у Києві пройшла конференція Асоціації ревматологів України

439

В Києві протягом 18-19 березня тривала науково-практична конференція Асоціації ревматологів України на тему «Рідкісні та резистентні до фармакотерапії ревматичні хвороби».
Конференція організована за підтримки Міністерства охорони здоров’я України, НАМН України, Асоціації ревматологів України, ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Страже-ска» НАМН України, НМАПО ім. П.Л. Шупика МОЗ України. В конференції взяли участь ві-домі вчені-ревматологи, лікарі ревматологи, сімейні лікарі та спеціалісти суміжних галузей медицини з різних регіонів України.

На конференції була обговорена важливість створення національних реєстрів ревматичних хвороб, можливість співпраці та їх інтеграції з міжнародними реєстрами, втілення міжнародних ініціатив, державної фінансової підтримки хворих з рідкісними і резистентними до лікування ревматичними хворобами.

В заключній частині заходу проведена організаційно-методична нарада головних спеціалістів МОЗ та НАМН України з питань реформування надання медичної допомоги хворим відповідно до проекту Національної стратегії побудови нової системи охорони здоров’я в Україні на період 2015–2025 рр.

За результатами роботи Конференції, учасники прийняли резолюцію, основні пункти якої:
– Проводити подальшу роботу щодо розробки настанов та протоколів лікування ревматичних хвороб відповідно до міжнародних рекомендацій та доказової медицини.
– Взяти до уваги досвід роботи експертно-консультативного центру діагностики та лікування рідкісних та фармакорезистентних ревматичних хвороб на базі ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д.Стражеска» НАМН України.
– Проводити інтернет-консультації між Українським ревматологічним центром з регіональними структурами охорони здоров’я (ревматологічні відділення, центри тощо), а при необхідності – направлення пацієнтів безпосередньо на консультацію в УРЦ.
– Відносно орфанних ревматичних захворювань керуватись в тому числі Наказом МОЗ від 27.10.2014 № 778 «Про затвердження переліку рідкісних (орфанних) захворювань».
– Продовжити роботу про створення Національних реєстрів ревматичних хвороб та забезпечити підтримку роботи реєстру пацієнтів з ювінільного ревматоїдного артриту, що знаходяться на імунобіологічній терапії, та спадкоємність його роботи відносно дорослого населення.
– Продовжити роботу щодо створення коаліції та імплементації міжнародної ініціативи «Fit for Work» (Залишайся працездатним) з метою забезпечення організаційно-методичних та фінансово-економічних засад профілактики, лікування і реабілітації пацієнтів з ураженням опорно-рухового апарата при ревматичних хворобах.
– При застосуванні біосимілярів в клінічній практиці керуватись Європейськими (EULAR) настановами та рекомендаціями ВООЗ щодо біосимілярів.
– Підтримувати існуючі асоціації хворих на рідкісні РХ, доносити інформацію пацієнтам щодо модифікації способу життя та інших факторів з метою підвищення якості життя.
– Продовжити та поглиблювати співпрацю з провідними іноземними науковими фахівцями організаціями, антиревматичними лігами тощо.