Спільне засідання президій 3-х галузевих академій наук з питань всебічної допомоги постраждалим в АТО

437

Даною ініціативою розпочато поглиблену співпрацю науковців у сфері дослідженя актуальних проблем правової, медичної, психологічної та соціальної допомоги внутрішньо переміщеним особам, учасникам АТО та членам їх сімей, розробки стратегій подальшого вивчення та напрацювання спільного бачення шляхів її розв’язання.
3 червня 2016 р. відбулося спільне засідання Національної академії медичних наук, Національної академії педагогічних наук та Національної академії правових наук  «Актуальні проблеми правової, медичної, психологічної та соціальної допомоги внутрішньо переміщеним
особам, учасникам АТО та членам їх сімей». Проводилось засідання на базі Національної академії внутрішніх справ України. Також були присутні представники Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України та Міністерства соціальної політики України, науково-педагогічні фахівці НАВС та вітчизняні науковці.

Від Президії НАМН України у 3-сторонній зустрічі взяли участь:

  • Цимбалюк Віталій Іванович, президент НАМН України, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор;
  • Кундієв Юрій Ілліч, перший віце-президент НАМН України, академік НАН і НАМН України, доктор медичних наук, професор;  
  • Заболотний Дмитро Ілліч, віце-президент НАМН України, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор;
  • Тронько Микола Дмитрович, віце-президент НАМН України, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор;
  • Вороненко Юрій Васильович, академік НАМН України, ректор Національної медичної академії післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, доктор медичних наук, професор
  • Міхньов Володимир Анатолійович, головний учений секретар НАМН України, чл.-кор. НАМН України, доктор медичних наук, професор;
  • Антипкін Юрій Геннадійович, член Президії НАМН України, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор;
  • Педаченко Євген Георгійович, член Президії НАМН України, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор;
  • Сердюк Андрій Михайлович, член Президії НАМН України, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор;
  • Фомін Петро Дмитрович, член Президії НАМН України, академік НАМН України, доктор медичних наук, професор.

Передумовою заходу стало послідовне здійснення та вирішення нагальних питань, пов’язаних з дотриманням законності на тимчасово окупованих територіях Сходу України і реалізацією прав учасників АТО та членів їх сімей; необхідністю розглянути пріоритетні напрями наукових досліджень правових, медико-соціальних та психологічних проблем внутрішньо-переміщених осіб в Україні, а також підсумки роботи міжвідомчої науково-практичної конференції «Психологічна допомога особам, які беруть участь в антитерористичній операції», яка нещодавно відбулася в Національній академії внутрішніх справ. Саме тому НАВС і взяла на себе роль організатора і модератора даного заходу.

Президент НАМН Віталій Цимбалюк назвав подібну ініціативу історичною, бо це вперше, коли Національні академії медичних, педагогічних та правових наук України вийшли за межі суто власних тематик і почали об'єднувати зусилля у вирішенні актуальної соціальної проблеми. Причому ініціатива виходить не "з гори", а власне від самих науковців.

Велику цікавість викликала доповідь президента НАМН В. Цимбалюка, а також 1-го віце-президента Ю. Кундієва, присвячені медичній та психологічній допомозі, що її нині здійснюють у державних установах НАМН. Невипадково виступи академіків НАМН викликали такі жваві дискусії та обговорення, поскільки представляють результати і перспективи нових фундаментальних досліджень фахової медичної допомоги та психофізіологічної реабілітації військовослужбовців, що постраждали в АТО. 

За результатами обговорення пріоритетних напрямків наукових досліджень правових, медико-соціальних та психологічних проблем тимчасово-окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб (ВПО) в Україні, учасники засідання підтвердили спільну позицію щодо необхідності забезпечення верховенства права, дії Конституції України, доступу до правосуддя для всіх, створення ефективних, підконтрольних, неупереджених органів державного управління та місцевого самоврядування, дотримання принципу поваги до людської гідності, дотримання всіх прав людини і основних свобод на тимчасово окупованих територіях України. 

Відтак підсумком зустрічі, покликаної скоординувати зусилля у вирішенні нагальної соціальної проблеми, стало Звернення учасників спільного засідання Президій Національних академій медичних, педагогічних та правових наук України до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України.

По завершенні плідної зустрічі науковців бажаючі відвідали музей історії МВС, експонати якого відображають діяльність правоохоронних органів України від часів Київської Русі до сьогодення. Документально-речові матеріали розкривають характер і особливості роботи української міліції, її роль у державотворчих процесах, охороні громадського порядку, боротьбі зі злочинністю.