«Теорія та практика сучасної морфології». Анонс

1048

Організатори:

 • Міністерство освіти і науки України
 • Міністерство охорони здоров’я України
 • Всеукраїнська громадська організація «Наукове товариство анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України»
 • Асоціація патологів України
 • ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 

10-12 жовтня 2018 року на базі ДУ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» відбудеться  Друга Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Теорія та практика сучасної морфології» згідно з «Реєстром з’їздів, конгресів, симпозіумів та науково-практичних конференцій, які проводитимуться у 2018 році». 

Програмні напрями конференції:

 • ƒФундаментальні питання нормальної анатомії та гістології
 • ƒ Морфологічний аналіз патологічних процесів
 • ƒЕмбріологія та клітинна біологія в нормі та при патології
 • ƒСучасні морфологічні методи дослідження в експерименті та клініці
 • ƒ Морфологічні дослідження у фармакології та клінічній медицині
 • ƒ Історія розвитку вітчизняної та світової морфології
 • ƒ Оптимізація навчальної діяльності кафедр морфологічного профілю
 • ƒ Нові морфологічні методи і наукові технології

Офіційні мови конференції – українська, російська, англійська.

Форми участі у конференції:

 • усна доповідь;
 • стендова доповідь;
 • участь у пленарних, секційних засіданнях та обговореннях;
 • заочна (публікація статті або тез).

До публікації приймаються статті або тези доповідей.
Статті публікуються в журналі «Morphologia», який входить до переліку наукових фахових видань, рекомендованих для оприлюдення результатів дисертаційних робіт у галузі «медичні науки» (Наказ МОН України від 10.10.2013 р. № 1411) та належить до індексованих наукометричних видань України (поточний імпакт-фактор 0,170).

Тези доповідей публікуються у збірнику наукових праць конференції, а також розміщуються на веб-сторінці конференції «Теорія та практика сучасної морфології».

За бажанням учасника повна версія доповіді розміщується на веб-сторінці конференції (у pdf- або ppt-форматах).

Учасники конференції отримують: сертифікат, програму, збірник наукових праць конференції, друкований примірник журналу «Morphologia» (том 12, № 3, 2018). За умов заочної участі матеріали конференції надсилаються автору після її завершення.

У рамках конференції передбачено проведення майстер-класів з досліджень за напрямками:

 1. трансмісійна електронна мікроскопія;
 2. імуногістохімія;
 3. тривимірне комп’ютерне моделювання.

Вимоги до оформлення статей розташовані на сайті журналу «Morphologia» за адресою:

http://morphology.dsma.dp.ua/

Вимоги до оформлення тез:
Обсяг тез – від 1 до 3 сторінок.
Текст друкується через 1,5 інтервали, розмір шрифту 14 Times New Roman у редакторі Microsoft Word, без переносів. Відступ абзацу – 10 мм. Береги з усіх боків – по 20 мм.

Структура тез:

 • ƒНазва (без використання абревіатур)
 • ƒАвтор(и): ініціали, прізвище
 • ƒПовна офіційна назва установи
 • ƒМісто, країна
 • ƒТекст

Тези можуть містити діаграми, графіки та таблиці, побудовані внутрішніми засобами редактора MS Word. У тексті бажано додержуватись послідовності викладення: обґрунтування актуальності, мета; матеріали та методи; результати та їх обговорення; підсумок або висновки; список літератури (за необхідності). Літературні посилання в тексті тез здійснюються наведенням у круглих дужках прізвища (прізвищ) та ініціалів одного або двох авторів і наступного за ними року публікації (наприклад: Іванов І.І., 2006).

Інформація для учасників

Для участі у конференції необхідно до 10 вересня 2018 року надіслати на e-mail оргкомітету conf.dnipro.2018@gmail.com:

1) електронну версію тексту статті або тез;
2) інформацію про учасника (ПІБ, установа, посада, науковий ступінь, вчене звання, адреса електронної пошти, контактний телефон, форма участі в конференції);
3) копію або фото квитанції про сплату коштів за публікацію з розрахунку 80 грн. за 1 сторінку статті або тез.

Сплата коштів:

картка Приватбанку № 5168 7573 6389 8059 (Савченко Оксана Анатоліївна) із зазначенням прізвища першого автора статті або тез.

Адреса оргкомітету:

49044, м. Дніпро, вул. Володимира Вернадського, 9, ДЗ «ДМА», професору Твердохлібу І.В.

Контактні телефони:

(097) 458-42-84; (066) 472-43-64 – Твердохліб Ігор Володимирович
e-mail: ivt@dsma.dp.ua

Шановні колеги!
Запрошуємо Вас до участі!