Українська кардіологічна школа

457

КОНФЕРЕНЦІЇ
25 – 26 червня 2019 р. у м. Вінниці відбудеться Українська кардіологічна школа ім. академіка М.Д. Стражеска на тему: "Спеціалізоване та високотехнологічне лікування серцево-судинних захворювань. Спадкоємність та моніторинг пацієнтів" 

Адреса конференції:

м. Вінниця, вул. Пирогова 46, Конференц-зала Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова.

Почесні  голови:
Президент Асоціації кардіологів України,  директор ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска» НАМН України,  академік   НАМН України, д.м.н., проф. Коваленко Володимир

Заступник голови: проф. О.І. Мітченко

Члени оргкомітету:
проф. Л.В. Распутіна,  Заслужений лікар України  О.Б.Жупанов, проф. В.М. Жебель,  к.б.н. Л.Л. Вавілова, проф. Л.Г. Воронков,  проф. М.І. Лутай, проф. Міщенко Л.А.,  проф. О.Г. Несукай, проф. О.С. Сичов, проф. Сіренко Ю.М., проф. О.М. Пархоменко, проф. В.О. Шумаков
Секретаріат: Р. Іванець, М. Гуляницька, В. Корженко
Адреса: ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка  М.Д. Стражеска НАМН України:
03680, Київ, вул. Народного ополчення, 5
Телефон для довідок: (044) 275-66-22, 249-70-03 (секретаріат)
Факс: (044) 275-42-09
Е-mail:  orgmetod2017@gmail.com

Реєстрація учасників: з 9.00

Партнери конференції:  BAYER (Німеччина), BOEHRINGER INGELHEIM (Німеччина),    ТОВ «KРKA УКРАЇНА»,  БОРЩА ГІВСЬКИЙ  ХІМФАРМЗАВОД (Україна),  КИЇВСЬКИЙ  ВІТАМІННИЙ  ЗАВОД (Україна),  ДАРНИЦЯ (Україна) ,  КУСУМ ФАРМ (Україна),  WOERWAG  PHARMA (Німеччина),  Dr. Reddy’s (Індія),    PRO.MED.CS Praha a.s. (Чехія), ТОВ «Шайер Украина», NOVARTIS (Швейцарія), ФАРКОС (Україна), МІКРОХІМ (Україна),

                                     Вівторок, 25 червня 2019 р.

Реєстрація  9.00– 9.30

ВІДКРИТТЯ ШКОЛИ

Перше засідання 09.30-12.30
Президія: проф. Лутай Михайло Іларіонович,  проф. Мітченко Олена Іванівна, головний експерт Управління охорони здоров’я проф. Распутіна  Леся Вікторівна, головний лікар Вінницької  обласної  клінічної  лікарні ім. М.І. Пирогова  Жупанов Олександр Борисович

09.30 -09.40
1.Експертно-консультативні центри ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені  академіка  М.Д. Стражеска НАМН України» – нова стратегія надання медичної  допомоги
–  проф. О.І. Мітченко  – 10 хв.

09.40 -10.15
2. Первинна та вторинна профілактика серцево-судинних захворювань: від факторів ризику до високоспеціалізованого лікування
–  проф. О.І. Мітченко  – 35 хв.

10.15 -10.50
3.Принципи сучасної терапії пацієнтів зі стабільною хворобою коронарних артерій      
– проф. М.І. Лутай  – 35 хв.

10.50 -11.25
4.Сучасні підходи до фармакотерапії пацієнтів з ХСН
– проф. Л.Г. Воронков  – 35 хв.

11.25 -12.00
5. Міокардит: сучасне вирішення проблеми діагностики і лікування
–  проф. О.Г. Несукай   – 20 хв.
   Діагностика  хвороби Фабрі у пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями.
– проф. О.Г. Несукай   – 15 хв.

Обговорення, запитання – 10 хв.
Обід 12.10 – 13.10

Друге  засідання 13.10-15.45
13.10 -13.45
1.Вторинна профілактика  у хворих на гострий коронарний синдром, включаючи  
   кардіореабілітацію,  з урахуванням деяких індивідуальних особливостей
– проф. В.О. Шумаков  – 35 хв.

13.45 -14.05
2. Артеріальна гіпертензія в сучасних рекомендаціях та реальній клінічній практиці
– проф. Л.В. Распутіна – 20 хв.

14.05 -14.25
3. Сучасні уявлення щодо контролюмне артеріального тиску у хворих з порушенням толерантності до вуглеводів та діабетом
— проф. В.М. Жебель — 20 хв.

14.25 – 15.00
4. Гострий артеріальний і венозний тромбоемболізм в клініці невідкладної кардіології: чи на всі питання є відповідь?
  – член-кор. НАМНУ, проф. О.М. Пархоменко,   д.м.н. О.І. Іркін – 20 хв.
    Клінічний випадок
  – член-кор. НАМНУ, проф. О.М. Пархоменко,   д.м.н. О.І. Іркін – 15 хв.

15.00 -15.35
4.Тромбоемболія легеневої артерії і тромбоз глибоких вен
– д.м.н. С.М.Кожухов – 20 хв.
  Клінічний випадок
– д.м.н. С.М.Кожухов – 15 хв.

Обговорення, запитання – 10 хв.

                             Середа, 26 червня 2019 р.

Реєстрація:  9.00 –  9.30

          ПОРУШЕННЯ РИТМУ СЕРЦЯ  9.30  – 12.15

Президія: проф. О.С.Сичов, головний експерт Управління охорони здоров’я проф. Распутіна  Л.В.

9.30-10.05
1.Терапія хворих з фібриляцією передсердь
–  проф. О.С. Сичов – 35 хв.

10.05 -10.25
2.Тактика ведення пацієнтів з постійною формою фібриляції передсердь
–  проф.О.О. Ханюков – 20 хв.

10.25-10.45
3. Особливості діагностики та лікування фібриляції передсердь у хворих кардіальною патологією 
–  к.м.н. О.М. Романова  – 20 хв.

10.45-11.05
4. Можливості підвищення ефективності серцево-легеневої реанімації
–  д.м.н. О.І. Іркін – 20 хв.

11.05-11.25
5.Відбір хворих на інвазивне лікування аритмій
зав. лаб. С.В. Лизогуб  (Київ)  – 20 хв.

11.25-11.45
6. Синкопальні стани при порушеннях ритму серця: сучасні технології обстеження і лікування
–  к.м.н. О.І. Фролов – 20 хв.

11.45-12.05
7. Рефрактерна серцева недостатність: шляхи подолання
–  к.м.н. Н.А. Ткач – 20 хв.

АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ  12.05– 13.35

12.05-12.40
1. «Комбінована антигіпертензивна терапія – основа лікування пацієнтів з артеріальною гіпертензією»
– проф. Ю.М. Сіренко – 25  хв.
   Клінічний випадок
– проф. Ю.М. Сіренко – 10  хв.

12.40-13.15
2. Оновлені підходи до діагностики та лікування артеріальної гіпертензії в  
    Європейських рекомендаціях 2018 р.
–  д.м.н. Л.А.Міщенко – 20  хв.
   Клінічний випадок
–  д.м.н. Л.А.Міщенко – 15  хв.

3. Очікувані та неочікувані ефекти, статинів у кардіальних та некардіальних пацієнтів
– проф. Н.О. Осовська — 20 хв.

ЗАВЕРШЕННЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
ВРУЧЕННЯ СЕРТИФІКАТІВ ШКОЛИ