Відділення функціональної діагностики ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМНУ»

759

Лабораторію електрофізіології засновано у 1950 р. Керівниками в різний час були: професор Н. В. Семенов (1950 – 1954), старший науковий співробітник, кандидат медичних наук О. П. Харченко (1954 – 1992), доктор медичних наук Д. С. Лященко (1992 –1995), з 1995 р. – провідний науковий співробітник, доктор медичних наук, професор Л. Л. Чеботарьова. Лабораторія електрофізіології почала працювати у 1949 р. в Інституті неврології і психіатрії (в приміщенні по вул. Воровського) у складі двох співробітників: завідуючого М. В. Семенова та М. Л. Горбача, до них приєдналася Т.Г. Яркіна. Працювали на позиченому 2-канальному електроенцефалографі. Вже після переїзду Інституту у новий будинок придбали 4-канальний катодний електроенцефалограф, який використовували для уточнення локалізації патологічного вогнища у хворих з пухлинами головного мозку.

Директори Інституту академік О. І. Арутюнов, академік А. П. Ромоданов, академік Ю. П. Зозуля завжди приділяли надзвичайно велику увагу і всіляко сприяли розвитку і удосконаленню діагностичної служби інституту, оснащенню лабораторії сучасною апаратурою, всіляко допомагали науковому становленню підрозділу та його співробітників. Штат ВФД збільшився до 16 співробітників, працюють: 3 доктори медичних наук, професор, 7 кандидатів медичних наук.

На сьогоднішній день у відділенні здійснюються практично всі сучасні методи електрофізіологічної та ультразвукової діагностики захворювань нервової системи. За рік кількість діагностичних процедур досягає 9-10 тисяч.

Співробітниками ВФД лише за останніх 10 років опубліковано близько понад 200 наукових праць. Відділення є основною базою підготовки спеціалістів з функціональної діагностики захворювань нервової системи в Україні, за 10 років на курсах інформації та стажування підготовлено більше 200 лікарів.

Джерело: ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМНУ»