Вплив фізичної активності дітей на їх самопочуття та сприйняття щастя

4028

Гозак С. ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»

Усі знають, що фізичні вправи та рух сприяють зростанню м’язів, покращанню кровообігу, підвищенню фізичної працездатності. Це звісно так. Втім в нашому організмі всі процеси настільки взаємопов’язані, що від фізичної активності залежить не тільки фізичне здоров’я, а й психічне, а також такі інтегральні характеристики як самопочуття, благополуччя, щастя.

Яке ж самопочуття у сучасних дітей та наскільки щасливими вони себе вважають?

Наше дослідження (2018 р.) серед міських дітей середнього шкільного віку (5-9 класи) показало, що майже половина підлітків (45,9 %) вважають себе повністю щасливими. Якщо ж до таких дітей віднести тих, хто вважає себе скоріш щасливим, ніж ні, то таких учнів стає переважна більшість – 85,7 %. Не було серед підлітків таких, які вважають себе повністю нещасливими. Різниця між хлопцями і дівчатами незначуща.

Що стосується самопочуття, яке оцінювалось за 14 характеристиками щодо здоров’я, бадьорості, працездатності, то лише 15,3 % сучасних підлітків оцінюють рівень самопочуття як високий, решта – як середній (68,4 %) та низький (16,3 %). Різниця між хлопцями і дівчатами також незначуща.

Між показниками самопочуття та щастя дітей існує зв’язок середньої сили (r=0,40; p < 0,001).

Можна виділити дві несприятливі тенденції до погіршання самопочуття дітей. 1) за період навчання від 5 до 11 класу показник самопочуття знижується на 33 %, особливо це виражено серед дівчат; 2) У сучасних старшокласників самопочуття гірше на 27 % у порівнянні з підлітками аналогічного віку 6 років тому. На частий головний біль та біль у спині скаржаться 20 % сучасних випускників.

Який зв’язок існує між руховою активністю і самопочуттям?

У дітей з середнім та високим рівнем самопочуття тривалість загальної рухової активності вище на 18 %, ніж у підлітків з низьким самопочуттям, а тривалість занять спортом помірного й високого рівня (MVPA за критеріями ВООЗ) більша на 42 % (t=4,0; p < 0,001). Тривалість занять спортом помірної інтенсивності вище у дітей, які вважають себе щасливими, у 1,5-2 рази (p < 0,05).

Встановлений зв’язок рівня фізичної активності дітей з їх самопочуттям за типом спіралі. При високому рівні рухової активності ймовірність високого рівня самопочуття вище у 2,5 рази, ніж при низькому і навпаки, при високому рівні самопочуття ймовірність того, що у дитини буде високий рівень фізичної активності вище у 2,9 рази, ніж при поганому самопочутті.

Слід зазначити, що діти не завжди правильно оцінюють рівень рухової активності. Наприклад, майже 70 % підлітків оцінюють свою рухову активність як достатню, втім для 65 % з них характерний малорухливий спосіб життя. Результати суб’єктивної оцінки та фактичного рівня рухової активності співпадають лише у 37 % учнів середнього шкільного віку.

Отже, для гарного самопочуття та відчуття щастя у дітей середнього і старшого шкільного віку важливим є заняття спортом і рухова активність в цілому. Оптимальні рівні занять спортом помірної та високої інтенсивності (до яких відноситься більшість видів спорту) – це 40-50 хвилин щоденно для дівчат та 50-60 хвилин – для хлопців (або по 1,5 години 3 рази на тиждень для дівчат та 4 рази – для хлопців). Загальна рухова активність як для хлопців, так і для дівчат повинна становити 4,5-5,5 годин щодня.

Джерело: ДУ «Інститут громадського здоров’я ім. О.М. Марзєєва НАМН України»