Заголовок

481

19–21 листопада 2013 р., м. Київ, розпочне роботу VI національний конгрес ревматологів України
 
Основні науковопрактичні напрямки Конгресу
 

 • інноваційні методи діагностики та лікування ревматичних захворювань
 • лікування біологічними агентами в ревматології: зарубіжний та вітчизняний досвід

       застосування

 • ураження серцево-судинної системи у пацієнтів з ревматичними захворюваннями
 • інфекції та ревматичні хвороби
 • ревматичні хвороби і туберкульоз
 •  сучасні аспекти застосування глюкокортикоїдів та НПЗЗ при ревматичних захворюваннях
 • проблеми остеопорозу при ревматичних захворюваннях
 • ортопедичні проблеми в ревматології
 • актуальні питання дитячої кардіоревматології
 •  сучасна діагностика та аспекти фармакотерапії системних хвороб сполучної тканини
 • стан і перспективи післядипломної освіти в галузі ревматології
 • особливості надання медичної допомоги населенню в сучасних умовах

 
 
Повна наукова програма  розміщена на сайті www.strazhesko.org.ua
Місце проведення Конгресу
Палац мистецтв «Український дім» (вул. Хрещатик, 2)
Адреса оргкомітету: 03680, Київ-151, вул. Народного ополчення, 5,
ДУ «ННЦ «Інститут кардіології імені академіка М.Д. Стражеска» НАМН України
Тел. для довідок: 249-70-03, факс: 249-70-03, 275-42-09. Е-mail: org–vavilova@yandex.ru