Майстер-клас «Теоретичні та практичні аспекти сучасної гастроентерології»

110

12 грудня 2023 року на базі Державної установи «Інститут гастроентерології НАМН України» відбувся майстер-клас «Теоретичні та практичні аспекти сучасної гастроентерології».

Науковий керівник конференції – член-кореспондент НАМН України, д-р мед наук, професор, Заслужений лікар України, директор ДУ “Інститут гастроентерології НАМН України”, головний спеціаліст НАМН України з гастроентерології і дієтології Юрій Миронович Степанов у своєму вступному слові зазначив, що Інститут гастроентерології сьогодні – це установа, яка має широкі можливості для проведення заходів безперервного професійного розвитку (БПР) лікарів України і використовує їх для підвищення рівня і якості надання медичної допомоги громадянам нашої країни в складних умовах воєнного стану.

Майже 60 років Інститут виконує функції головної наукової, організаційно-методичної та лікувально-діагностичної установи зі спеціальності “Гастроентерологія” в Україні, а також здійснює освітню діяльність на третьому науково-освітньому рівні за акредитованою освітньою програмою та є навчальною базою для післядипломної підготовки гастроентерологів, сімейних лікарів, терапевтів, середнього медичного персоналу.

Унікальність структури інституту дозволяє найбільш повноцінно, з позицій фундаментальної, прикладної науки та клініки вирішувати пріоритетні проблеми гастроентерології.

У конференції взяли участь провідні вчені України, були представлені наукові школи Києва, Дніпра, Харкова.

Конференція проводилась у змішаному форматі (очно та онлайн).

Зареєструвались для участі лікарі гастроентерологи, загальної практики – сімейної медицини, терапевти, хірурги, сонологи, ендоскопісти та дитячі гастроентерологи.

Загалом за 2 дні трансляцію подивились близько 3000 фахівців.

Доповіді провідних учених України були присвячені наступній тематиці:

– особливості метаболічно-асоційованих уражень печінки у чоловіків та жінок. Персоніфікація діагностики та лікування.

– медикаментозно-індуковані ураження печінки: алгоритми діагностики, лікування та профілактика;

– системний підхід до ведення хворих на хронічні вірусні гепатити та коморбідні стани;

– стеатоз підшлункової залози: сучасні підходи до діагностики та лікування;

– стеатотична хвороба печінки як системне захворювання: модернізований погляд на патогенез та лікування;

– ГЕРХ у пацієнтів з ожирінням – на що звернути увагу?;

– сучасні погляди на хірургічне лікування холелітіазу;

– ендоскопічна ультрасонографія в діагностиці захворювань органів травлення. Огляд клінічних випадків;

– алкогольне та метаболічно-ассоційоване ураження печінки, методи їх лікування.

Інститут гастроентерології і надалі буде організовувати заходи БПР з метою широкого ознайомлення лікарів з новими можливостями діагностики, лікування та реабілітації гастроентерологічних хворих.