Заголовок

563

19 грудня 2013 року в ДУ «Інститут гігієни і медичної екології ім. О.О. Марзєєва НАМН України» відбулася презентація нового вітчизняного фахового видання – міжвідомчого медичного журналу «Наука і практика».
На зустрічі, присвяченій першому номеру журналу «Наука і практика» були  присутні  відомі вітчизняні науковці, керівники державних установ, медики.
 
Присутніх привітав президент НАМН України Андрій Сердюк. « Попри велику кількість наукової періодики це видання, на мою думку, дуже своєчасне. Адже дотепер в Україні не було видання, в якому б висвітлювались як фундаментальні проблеми медичної науки і результати науково – практичних досліджень, так і питання практичної медицини.
Цілком зрозуміло, що успішний і динамічний розвиток вітчизняної медицини, в тому числі відомчої, неможливий без її ефективного наукового супроводу. Саме тому одним із пріоритетних завдань нового медичного видання буде інформаційна підтримка процесу впровадження результатів наукових досліджень і розробок науково-дослідних установ НАМН України, вищих медичних навчальних закладів у діяльність лікувально – профілактичних закладів національної системи охорони здоров’я», сказав Андрій Михайлович.
 
Зміст нового журналу передбачає надання новітньої інформації стосовно передових медичних технологій, лікарських засобів та достовірних результатів клінічних досліджень згідно із сучасною методологією.  Важливими складниками публікацій у цьому виданні будуть питання деонтології та лікарської етики, історичні аспекти медицини та професійних досліджень. Фахівці сподіваються, що саме цей журнал відповідатиме сучасним міжнародним вимогам та стандартам.
 
Довідково:
Міжвідомчий медичний журнал «Наука і практика»- це медичне, наукове, виробничо-практичне видання (Interdepartmental Medical Journal «Science & Practice»), засноване у серпні 2013 року.  Виходиме журнал 4 рази на рік. Засновником є Національна академія медичних наук України та Благодійна організація «Фонд підтримки національної безпеки України».