Віталій Цимбалюк: Коли цінуватимемо людське життя, тоді й медичну науку шануватимемо

507

http://www.vz.kiev.ua/ru/vitalij-tsymbalyuk-koly-tsinuvatymemo-lyudske-zhyttya-todi-j-medychnu-nauku-shanuvatymemo/