Заголовок

404

Інститути Національної академії медичних наук України готові надавати невідкладну та  високоспеціалізовану медичну допомогу постраждалим.

Згідно Наказу НАМН України створено оперативну групу для своєчасного реагування та прийняття управлінських рішень. У клініках створені спеціалізовані бригади, в тому числі хірургічного профілю, для надання невідкладної медичної допомоги постраждалим. Забезпечено цілодобове чергування висококваліфікованих фахівців. Ведеться прийом постраждалих, які потребують невідкладної медичної допомоги. Створено необхідний запас медикаментів , шовного та перевязувального матеріалів тощо.

Телефони «гарячої лінії»:

Лікувально – організаційне управління НАМН – (044) 482-29-72; 486-24-02 (цілодобово).  

Приймальні відділення клінік наукових установ:

 

Національний науковий центр «Інститут кардіології імені академіка М.Д.Стражеска НАМН України»

(044) 275-65-44

 «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України»

(044) 483-36-58

 «Інститут отоларингології ім.проф. О.С.Коломийченка НАМН України»

(044) 483-16-62

«Інститут травматології та ортопедії НАМНУкраїни»

(044) 486 -69-89

 «Інститут урології НАМН України»

(044) 486-67-31

«Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім.Ф.Г.Яновського НАМН України»

(044) 275-92-56

«Національний інститут хірургії і трансплантології імені О.О.Шалімова НАМН України»

(044) 408- 14-77

«Науковий центр радіаційної медицини НАМН України»

(044) 406-64-28

 «Інститут невідкладної і відновної хірургії ім. В.К. Гусака НАМН України»

(062) 266-03-31

         266-02- 81

«Інститут загальної та невідкладної хірургії НАМН України»

 

(057) 349-41-82

 «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М.Амосова НАМН України»

(044) 275-64-00