Заголовок

496

Враховуючи актуальність ряду проблем ревматології, аналіз доповідей, роботу симпозіумів, а також необхідність втілення нових технологій діагностики та лікування, ревматологічна конференція рекомендує:

 1. Підтримати та спрямовати зусилля АРУ, МОЗ та НАМН України, а також громадськості, на реалізацію Державної Програми надання медичної допомоги хворим на РА.
 2. Затвердити на рівні МОЗ уніфікований протокол надання медичної допомоги хворим на ревматоїдний артрит (викладено на сайті МОЗ України www.moz.gov.ua);
 3. Затвердити на рівні НАМН уніфікований протокол надання медичної допомоги хворим на ревматоїдний артрит, з урахуванням специфіки роботи установ НАМН (викладено на сайті НАМН України www.amnu.gov.ua);
 4. Активізувати роботу з втілення пропозицій, наданих до МОЗ та НАМН України щодо державної закупівлі лікарських засобів біологічної терапії, що зареєстровані в Україні для лікування ревматичних хворих, зокрема, РА, відповідно до Настанови та Протоколу лікування РА, що розроблено робочою групою АРУ;
 5. Подальша імплементація рекомендацій цільової терапії ревматоїдного артриту, індексів та критеріїв оцінки активності захворювання, що рекомендовані міжнародною групою “treat to target” в практичну діяльність лікарів-ревматологів;
 6. Визначити роль безпеки та імуногенності біологічних агентів в лікуванні ревматичних хвороб;
 7. Імплементувати рішення ЕМА по застосуванню стронцію ранелату в лікуванні остеопорозу;
 8. Проводити моніторинг коморбідних станів у хворих на РХ;
 9. Розробити рекомендації щодо втілення біосимілярів в ревматологічну практику України;
 10. Визначити роль гіперурикемії як узагальнюючого фактору патогенезу серцево-судинних та ревматичних хвороб;
 11. Адаптувати останні рекомендації EULAR та ACR з ведення хворих на подагру, в тому числі препаратів на основі колхіцину, до застосування в клінічній практиці в Україні; видати методичні рекомендації з цього питання;
 12. Продовжувати перевидання з класифікації та стандартів діагностики та лікування РХ з урахуванням сучасних рекомендацій EULAR та ACR;
 13. Впроваджувати інноваційні лабораторні (специфічні генетичні та імунологічні маркери окремих нозологічних форм РХ) та інструментальні (УЗД, МРТ, КТ, кісткова денситометрія, тощо) методи згідно критеріїв EULAR та ACR;
 14. Визначати по можливості предиктори розвитку основних РХ, та можливої відповіді на фармакотерапевтичне лікування, з метою максимальної індивідуалізації останнього;
 15. Відрегулювати спадкоємність між педіатричною (дитяча кардіоревматологія) та ревматологічною службами при курації хворих на РХ, в тому числі в питаннях встановлення діагнозу після 18 років.
 16. Надалі удосконалювати взаємодію між ревматологічною та суміжними (ортопедичною, педіатричною, кардіологічною, тощо) службами з питань корекції коморбідних станів у хворих на РХ;
 17. Вдосконалювати стандартну фармакотерапію при РХ на основі останніх даних щодо застосування синтетичних базисних препаратів, глюкокортикоїдів та НПЗЗ;
 18. Втілити наукову програму щодо вивчення поширеності і програм лікування остеопорозу у хворих на РХ;
 19. Вивчати проблему системного та локального остеопорозу при РХ у різних категорій хворих: жінок в постменопаузальному періоді; осіб, що тривало приймають ГК, чоловіків різного віку, тощо;
 20. Визначитися з місцем повільнодіючих препаратів для лікування остеоартрозу – «хондропротекторів» – в схемах фармакотерапії;
 21. Розробити та втілити в клінічну практику критерії відбору хворих на РХ на плазмаферез;
 22. Продовжувати втілення системи інтернет-комунікацій і зв’язку Українського ревматологічного центру з регіональними структурами охорони здоров’я (ревматологічні відділення, центри тощо);
 23. Продовжити вдосконалення реабілітаційних заходів у хворих на РХ з ураженням опорно-рухового апарата на санаторно-курортному етапі;
 24. Активізувати роботу по співпраці з провідними антиревматичними лігами за кордоном.
 25. Спрямовувати на стажування до провідних європейських клінічних закладів перспективних ревматологів регіонів України;

 
 
Президент
Асоціації ревматологів України,
Академік НАМН України, професор                                                           В.М.Коваленко
 
 
Генеральний секретар
Асоціації ревматологів України,
Доктор мед. наук, професор                                                                          Г.О.Проценко