Заголовок

1192

20 березня 2014 року в ДУ «Національний Інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України» відбулася науково-практична конференція “Проблема атеросклерозу як системної патології” за участю провідних спеціалістів України та Узбекистану.
Велике різноманіття наукових доповідей та високий науковий рівень конференції привернули значну увагу лікарів та науковців, які прийняли активну участь у роботі форуму. На конференції працював 241 делегат  з Узбекистану, 9 міст України, м. Харкова та з 14 районів Харківської області.

Відкрила конференцію директор ДУ «Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН України» доктор медичних наук, професор Фадєєнко Галина Дмитрівна. Вона виразила вдячність всім гостям і учасникам форуму та побажала плідної роботи.

З вітальною промовою виступив гість конференції: Щербань М.Г. – помічник проректора з наукової роботи Харківського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор кафедри біологічної хімії.

В конференції прийняли участь вчені та висококваліфіковані спеціалісти різних спеціальностей, а також лікарі загальної практики – сімейні лікарі.

В цілому протягом конференції було заслухано 20 доповідь з наступних питань:

 • Атеросклероз як мультидисциплінарна проблема.
 • Фактори ризику та предиктори атеросклерозу.
 • Гендерні та вікові особливості атеросклерозу.
 • Сучасні клінічні, лабораторні та інструментальні методи діагностики атеросклеротичних уражень.
 • Коронарний атеросклероз.
 • Атеросклеротичні ураження периферичних судин.
 • Атеросклероз та супутні захворювання внутрішніх органів.
 • Первинна та вторинна профілактика атеросклерозу.
 • Сучасні медикаментозні та хірургічні методи лікування атеросклерозу.

 
Під час проведення конференції активно працювала виставочна експозиція фармацевтичних фірм, де були представлені новітні фармакологічні препарати.
У рамках конференції активно працювала секція стендових доповідей, де було представлено 32 постерних доклада з Узбекистану та різних міст України. 
За матеріалами конференції видано збірник тез.

Конференція завершилась прийняттям резолюції.

 1. Вважати доцільною роботу по продовженню проведення фундаментальних досліджень механізмів розвитку атеросклерозу та його ускладнень.
 2. Удосконалювати і впроваджувати в практику охорони здоров’я сучасні високоінформативні методи ранньої діагностики атеросклеротичних уражень, їх первинної і вторинної профілактики.
 3. Рекомендувати використовувати генетичні методи для виявлення генетичної схильності до передчасного розвитку та прогресування атеросклерозу.
 4. Ширше висвітлювати в засобах масової інформації методи профілактики атеросклерозу та його ускладнень з акцентом на важливість модифікації образу життя.
 5. Розпочати роботу по підготовці програми профілактики та лікування захворювань, пов’язаних з атеросклерозом, з урахуванням світового досвіду та особливостями національної структури охорони здоров’я. Питання ранньої діагностики та профілактики (первинної та вторинної) атеросклерозу вважати пріоритетним направленням Української  медицини.