Заголовок

918

На засіданні президії НАМН України, що відбулося 13 березня 2014 року, з доповіддю про наукову та науково – організаційну діяльність ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім.В.П.Філатова НАМН»  виступила директор інституту  член-кореспондент НАМН Пасечнікова Н.В.

В ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова НАМН» станом на 11.02.2014 р. число співробітників складає 776 осіб, в тому числі наукових співробітників – 89 осіб, з них чл.-кор. НАМН – 1, професорів – 13, докторів медичних наук – 32, кандидатів медичних наук -61 ( 29 – «наука», 32 – «клініка»). Середній вік працюючих: докторів наук -65 років, кандидатів наук – 53 рік. Кількість молодих вчених до 35 років – 7.
Протягом 2009-2013 рр. в аспірантурі проходили навчання 31 аспірант. Ефективність виконання аспірантури, тобто виконання дисертаційних робіт в належний термін, складає 50%. Всього в 2009-2013 рр. дисертаційні роботи в установі виконував 61 співробітник (12 докторських та 49 кандидатських дисертацій). За звітний період захищено 37 (8 докторських та 29 кандидатських )дисертацій.
 
Основні напрямки діяльності Інституту:
– Вивчення     епідеміологи,     патогенезу,     клініки     захворювань     та пошкоджень очей та їх наслідків.
– Розробка методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації при захворюваннях і пошкодженнях очей та їх наслідках.
– Вивчення механізму дії та розробка нових тканинних препаратів.
-Організація офтальмологічної допомоги населенню України.
 
За звітний період наукові дослідження були спрямовані на:

 • Вивчення можливості стабілізуючої дії каротиноїдів і біофлавоноїдів на процеси детоксикації в кришталику і увеальному тракті при вікових і патологічних станах органу зору.
 • Вивчення особливостей порушень оптичної, сенсорної і моторної систем механізму бінокулярного зору у хворих аметропією, астигматизмом і катарактою.
 • Розробку нових методів діагностики та лікування порушень оптичної, сенсорної і моторної систем механізму бінокулярного зору .
 • Вивчення особливостей патогенезу вторинної рефрактерної глаукоми після грубих післяопікових змін переднього відрізка ока.
 • Розробку методів лікування при хірургічній та нехірургічній травмі рогівки і склери у дітей.
 • Вивчення особливостей морфометричних параметрів ока та їх взаємозв'язку зі станом зорових функцій.
 • Визначення критеріїв діагностики розвитку функціональних і органічних порушень у хворих з аметропією і амбліопією.
 • Вивчення впливу низькомолекулярних фракцій аутосиворотки крові на процеси регенерації в комплексному медикаментозному та хірургічному лікуванні персистуючих дефектів епітелію і торпідних виразок при дегенеративних і дистрофічних захворюваннях рогівки.
 • Вивчення значення медикаментозної ретінопротекції в комплексному лікуванні хворих з травматичними ушкодженнями заднього сегмента ока.
 • Експериментально – клінічне обгрунтування оптимізації лікування хворих віковою макулярною дегенерацією.
 • Розробку та удосконалення способу хірургічного лікування ціліохоріоідального відшарування сітківки.
 • Розробку комплексу заходів щодо підвищення ефективності лікування глаукоми на основі виявлення нових аспектів патогенезу і вивчення механізмів формування хірургічно створених шляхів відтоку внутрішньоочної рідини після антиглаукоматозних операцій.
 • Розробку та вивчення впливу препаратів органічного походження на метаболічні та регенераторні процеси в передньому відділі органу зору.
 • Розробку коллагенового еквіваленту строми рогівки і вивчення можливості його застосування в якості матеріалу для кератопластики.
 • Вивчення впливу високочастотного електрозварювання на тканини очного яблука та орбіти.
 • Визначення ролі клітинних і гуморальних імунних механізмів у реалізації лікувального ефекту при використанні органозберігаючих методів лікування хворих з меланоцитарними новоутвореннями увеального тракту ока, повік, кон'юнктиви і м'якотканинних пухлин орбіти та оптимізації тактики їх лікування.
 • Розробку методик пересадки рогової оболонки, проведення антиглаукоматозних операцій при вродженій глаукомі.
 • Розробку органозберігаючих методів лікування ретинобластоми. Розробку методів консервативної терапії запальних захворювань очного яблука у дітей з використанням медикаментозного і апаратних методів лікування.
 • Вивчення біологічної дії лазерів в офтальмології та їх застосування.
 • Розробка та впровадження методик лікування вікової дегенерації макули.

 
Співробітники інституту за звітний період щорічно виконували 17 НДР ( 5 фундаментальних, 7 прикладних, 5- ініціативних.) Виконувалась також 1 міжнародна тема.
 
Отримані наступні результати в галузі фундаментальної та прикладної медицини:
При виконанні фундаментальних розробок:
Встановлено, що лікувальні інстиляції біопелоїдів при травматичному кератиті у кролів оказують виразну протизапальну та протинабрякову дію, стимулюють репаративні процеси, прискорюють строки регенерації рогівки.

В патогенезі дистрофічних та запальних захворювань органа зору суттєву роль відіграють порушення окремих ланок метаболізму як в тканинах ока, так і в організмі в цілому, тобто зниження відновного потенціалу та ферментів антиоксидантної системи, інтенсифікація процесів перекисного окислення ліпідів (увеїт, катаракта, діабетична ретинопатія, гостра судинна оптична нейропатія), порушення окисно-відновних процесів (діабетична ретинопатія, гостра судинна оптична нейропатія), накопичення токсичних оксоальдегидів, окси- і кетокислот (діабетична ретинопатія), дисбаланс процесів протеолізу (макулодистрофія) та зменшення вмісту вільних амінокислот гліціну, цистеїну і глутамату, активності ферментів синтезу глутатіону (вікова катаракта).

Встановлена протекторна дія цистеїну на процеси розвитку світлової катаракти, стабілізація стійкості кришталика щодо дії катарактогенних факторів при увеїті мексидолом.
Розроблено модифікований спосіб діагностики дрібноклітинних лімфопроліферативних пухлин. Показано, що у хворих увеальною меланомою має місце активація згортання крові і тенденція до активації фібринолітичної ланки.

В експерименті на кролях визначені ефекти виникнення "попкорна" при різних способах передачі лазерного випромінювання і енергетичних рівнях дії в зонах рагз ріісаіа і рагз ріапа. Експериментально досліджені і розраховані пороги коагуляції (ЕД 50) структур ока кролів при контактному і контактно-компресійному способах передачі випромінювання.
Проведені дослідження по науковій проблемі спадкових стромальних дистрофій рогівки з використанням комплексу сучасних діагностичних методів (клінічних, морфологічних і молекулярно-генетичних), дозволили підвищити ефективність діагностики вузликової дистрофії и дистрофії Рейс-Бюклерса на 40%.
Визначена можливість корекції метаболічних порушень в кришталику і камерній волозі при розвитку увеальної катаракти в експерименті
Вперше виявлено феномен інверсії меридіональної гостроти зору на ведучому та парному оці у дітей з рефракційно-дисбінокулярною амбліопією, яка супроводжується порушеннями рефракції у виді гіперметропії та різними видами гіперметропічного астигматизму.
Проведено обґрунтування доцільності метаболічної корекції порушень окремих ланок патогенезу при дистрофічних та запальних захворюваннях органу зору.
Розроблено новий спосіб відновлення бінокулярного зору з одночасним лікуванням дисбінокулярної амбліопії на основі поперемінної фотостимуляції сітківок структурованими «сліпучими» патернами. Спосіб дозволяє забезпечити синхронне збудження бінокулярних нейронів сітківки і відновити функції нервових елементів, які були працездатні, але не проводили зорову інформацію, відновити бінокулярний зір у 50% хворих дисбінокулярною амбліопією.

При виконанні прикладних досліджень:
Показано, що кріопексія є ефективною у 70% хворих із початковою стадією діабетичної ретинопатії, але стійкий позитивний результат зберігається лише у 12,6 ± 3,5% пацієнтів. Розроблено одномоментну із ленсвітректомією імплантацію інтраокулярних лінз із шовною фіксацією до склери без додаткового втручання на передньому відрізку ока. Запропоновано новий метод поетапного лікування пацієнтів з класичними субфовеолярними мембранами, ефективність якого сягає 78%.

Запропоновані нові методи діагностики м'язового балансу очей і форми сенсорного придушення у хворих непрозорим оптичним .

Показано, що добро- і злоякісні новоутворення кон'юнктиви епітеліального і меланоцитарного генезу мають схожі клінічні ознаки, що визначає складність їх диференціальної діагностики. Виявлено комплекс значущих клінічних ознак для діагностики цих новоутворень. Розроблено і виготовлено апаратно-програмний комплекс для ультразвукового дослідження.

Розроблена оригінальна методика розтину передньої капсули кришталика, яка дає можливість формування переднього капсулорексісу округлої форми і потрібного діаметру при вроджених і набутих змінах передньої капсули, що забезпечує можливість формування капсульного мішка, створюючи умови для успішної внутрікапсульної імплантації.
Розроблена оригінальна «динамічна» корекція афакії у дітей раннього віку .Виявлено несприятливий вплив порушення мозкових структур на стан гостроти зору. Проведено апаратне лікування амбліопії і косоокості у дітей з ДЦП.
 
Запропоновано спосіб профілактики відшарування сітківки у випадках високого ризику його розвитку після вітректомії, що проводилась до або одночасно з екстракцією травматичної катаракти.
Виявлено основні клінічні ознаки, які впливають на розвиток або рецидив гемофтальму в післяопераційному періоді у пацієнтів з проліферативною діабетичною ретинопатією.
Розроблені диференційовані підходи та алгоритм лікування хворих з глаукомою з включенням селективної лазерної трабекулопластики, мікроімпульсної транссклеральної контактно – компресійної циклокоагуляції, та їх комбінації з сучасною медикаментозною терапією.

Вперше на очах з тотальними груборубцевими більмами, недоступними для біомікроскопії та гоніоскопії за даними ультразвукового сканування встановлений додатковий діагностичний критерій морфологічних змін дренажної системи ока
Вперше встановлено, що використання віскоеластіку, що містить гіалуронову кислоту, при сінусотрабекулотоміі в експерименті на очах кроликів за даними світлової та електронної мікроскопії дозволяє вже з третьої доби визначати наявність раневого каналу, відсутність формування в ньому сполучної тканини, ознак вираженої запальної реакції і фібробластоподібних клітин.

В експерименті іп уіуо розроблена модель нейротрофічного кератиту. Проаналізовано анатомо-функціональні результати оперативного лікування 143 хворих (144 ока) з внутрішньо очними сторонніми тілами, розташованими в задньому сегменті очного яблука. В усіх випадках були застосовані сучасні технології закритої вітректомії.
Проведено удосконалення методів одночасних реконструктивних операцій на райдужці, кришталику і скловидному тілі у хворих з тяжкими пошкодженнями переднього і заднього відділів ока.

Розроблена модель проникаючого поранення рогівки з контузійним компонентом та пристрій для його здійснення що дозволяє в експерименті отримувати дозовану проникаючу рану рогівки з рвано-різаними краями, найбільш наближену до реальних умов отримання травми. Розроблено та запатентовано нові способи первинної хірургічної обробки проникаючих поранень рогівки та хірургічного лікування вродженої глаукоми – козиркова віскосінусотрабекулотомія.
Розроблено та запатентовано спосіб хірургічного лікування ускладненої катаракти при хронічних увеїтах у дітей та підлітків шляхом одночасного втручання на кришталику і склоподібному тілі бімануальним лімбальним підходом.

Всі НДР, що виконувалися, проводилися завдяки ініціативі в розробці нових перспективних напрямків в галузі медицини, біології, охорони здоров'я.
В ході виконання науково-дослідних робіт проводилось широке наукове співробітництво з інститутами Національної академії наук, Національної   академії   медичних   наук,   Міністерства   охорони   здоров'я України   та   іншими   відомствами   згідно   із   договорами   про   творчу співдружність.
 
За період з 2009 по 2013 рр. за результатами наукових досліджень було одержано 81 патент на корисну модель, опубліковано 1794 друковані роботи: з них – 11 монографій, 2 посібників і підручників, 820 статей (з них 153 видані за кордоном), 50 науково-популярних публікацій та 912 тез. Загальна щорічна кількість публікацій (статті, тези) становить близько 345. Видано 15 методичних рекомендацій, 38 інформаційних листів та 48 нововведень. У звітному періоді ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН» одержав 409 актів за фактом впровадження своєї наукової продукції.

 Проведено 10 наукових конференцій, 211 виїзних семінарів.

Систематично видається «Офтальмологічний журнал» (по 6 номерів у рік), це періодичне видання входить до переліку ДАК Міністерства освіти і науки України як фахове.
 
Робота клініки :
У складі клініки Інституту функціонує консультативна поліклініка на 600 відвідувань на день і стаціонар на 480 ліжок з відділеннями: мікрохірургічного лікування глаукоми та патології кришталика, мікрохірургічного лікування патології рогівки ока, запальних патологій очей і мікрохірургічного лікування їх наслідків, вітреоретинальної та лазерної
мікрохірургії, відновлювальної-реконструктивної мікрохірургії посттравматичної      патології      ока,       відновлювальної-реконструктивної мікрохірургії   післяопікової   патології   ока,   мікрохірургічного   лікування онкологічних    захворювань    ока,    мікрохірургічного    лікування    дитячих^ захворювань ока, лазерної мікрохірургії хвороб ока.
Географія   госпіталізованих   хворих   охоплює   всі   області   України.

Частка мешканців м. Одеса складає 29-31 %, частка представників інших областей – 69-71%.
Кількість хірургічних втручань/серед них лазерних склала: 2009-14022/5492, 2010-16281/5653, 20П-17531/4211, 2012-17461/4056, 15380/2300. Хірургічна активність становила в середньому 88%.

У звітному періоді перевиконувався план ліжко-днів (102,9 -108,9%). Середняк тривалість перебування хворих на ліжку була вмежах запланованого показника.
Середня післяопераційна летальність за 5 років склала 0,0034%
З видужанням або з покращенням виписано 94,86 – 97,7 % хворих стаціонару.
На базі Інституту працюють 5 спеціалізованих центрів. Всього за звітний період центрами було надано лікувально-діагностичну, консультативну та методичну допомогу 154930 пацієнтам.

За звітний період кількість відвідувань консультативної поліклініки коливалась від 162258 до 167525 й в середньому становила 163960.
В клініці станом на 15.02.14 працює 121 лікар, з них 105 (86,77 %) атестовані на присвоєння кваліфікаційної категорії і мають: вищу категорію -75 осіб (71,42%), першу – 11 особи (10.47 %), другу – 19 (18, В клініці^ працює 32 лікарі, що мають науковий ступінь – кандидат медичних наук.

В роботу клініки впроваджено 35 нових методів лікування, діагностики та профілактики очних захворювань.

Всі лабораторії Інституту атестовані на право проведення вимірювань та мають відповідні сертифікати. Все обладнання, придбане за 5 років введене в експлуатацію та раціонально використовується.
 
6