Заголовок

852

Заслухавши звіт заступника головного редактора "Журналу НАМН України" професора Н. С. Верхратського, Президія Національної академії медичних наук України констатує, що Журнал регулярно виходить від заснування у 1995 р. За цей період видано 69 номерів, в яких опубліковано 990 статей з теоретичної, клінічної та профілактичної медицини, а також матеріали Загальних зборів Академії, звіти про з’їзди, що проводять інститути НАМН України.  У 2011 році було опубліковано 54 статті, з них 39 з Інститутів НАМН, а 15 — з інститутів НАН і МОЗ України. Журнал входить до переліку видань ВАК України.

Журнал розсилається у 8 наукових бібліотек України та у 3 бібліотеки Росії. Крім сайту НАМНУ, журнал розміщений на сайті Національної бібліотеки їм В. І. Вернадського із прямим виходом у систему GOOGLE. Журнал реферується реферативними журналами "Джерело" в Україні й Всеросійського інституту наукової і технічної інформації РАН у Москві.

Президія відзначає, що, починаючи з 2010 р., значно зменшилося надходження статей до журналу, і, на теперішній час, у портфелі журналу є всього 6 статей. Журнал не включений до каталогів передплатних видань, що розповсюджуються за межами України, а також до міжнародної пошукової системи  Scopus.          

Президія НАМН України постановляє: редколегії провести необхідну роботу для включення Журналу до каталогів передплатних видань, що розповсюджуються за кордоном, а також у міжнародну пошукову систему Scopus. Створити окремий сайт Журналу в Інтернеті та організувати незалежне редагування статей.

 Звернути увагу директорів інститутів на необхідність активізувати направлення статей до Журналу НАМН України.