Заголовок

663

 
5 червня 2014 року в ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології НАМН України» відбулася наукова конференція «Перинатальна діагностика та постнатальна корекція вродженої патології». 

На конференції були присутніми:  директор інституту,  академік НАМН України Антипкін Ю.Г., помічник Президента НАМН України,  к.м.н. Весельський В.Л., заступник директора інституту з наукової роботи, д.м.н., професор Омельченко Л.І., заступник директора інституту з наукової роботи, д.м.н., професор Подольський В.В., заступник директора інституту з науково-організаційної роботи, д.м.н., професор Дронова В.Л., керівники, наукові та практичні співробітники відділів, підрозділів інституту та запрошені з інших практичних та наукових установ м. Києва.

 Робота конференції була присвячена обговоренню актуальних питань перинатальної діагностики та постнатальних наслідків вродженої патології легенів, грудної клітини та діафрагми. Особлива увага приділялась використанню надсучасних методик в пренатальній діагностиці зазначеної патології. Були висвітленні питання тактики та методів спеціалізованої допомоги новонародженим з вадами розвитку, зокрема, ранньої хірургічної корекції.

 Доповіді були представлені співробітниками відділень медицини плода  та відділення хірургічної корекції вроджених вад розвитку у дітей:

1. «Використання новітніх технологій для оцінки стану плода та постнатальної перспективи при вродженій діафрагмальній килі» (доповідач – завідуюча відділенням медицини плода, д.м.н., професор Гордієнко І.Ю.);
2. «Особливості пренатальної діагностики вроджених вад розвитку легенів в різні терміні вагітності» (к.м.н. Тарапурова О.М.);
3. «Рання хірургічна корекція вітальних природжених вад розвитку у новонароджених дітей» (доповідач – завідуючий відділенням хірургічної корекції вроджених вад розвитку у дітей, д.м.н  Слєпов О.К.); 
4. «Сучасний підхід до лікувальної тактики ПДГ у новонароджених»  (к.м.н. Пономаренко О.П.).
 
Після доповідей проведено обговорення доповідей.
 
Із заключним словом виступили директор інституту, академік НАМН України Антипкін Ю.Г. та помічник Президента НАМН України  к.м.н. Весельський В.Л..