«Про реформування системи психофізіологічного супроводу військовослужбовців»

447

12 березня  2015 р. у приміщенні Національного наукового центру радіаційної медицини Національної академії медичних наук України відбулося засідання Президії НАМН України під час якого обговорено питання реформування психофізіологічного супроводу  військовослужбовців.

Заслухавши доповідь професора Кальниша В.В. «Про реформування системи психофізіологічного супроводу військовослужбовців», Президія НАМН констатує, що в ДУ «Інститут медицини праці НАМН України» проведена відповідна робота стосовно реабілітації осіб, які постраждали внаслідок АТО, та розроблені методичні підходи для оцінки функціонального стану військовослужбовців в процесі проведення реабілітації (анкетування, інструментальне тестування психофізіологічних функцій). Це дозволило виявити перелік проблем щодо психофізіологічного забезпечення діяльності військовослужбовців, серед яких найважливішими є здійснення професійного психофізіологічного відбору та моніторингу професійно важливих якостей військовослужбовців; проведення попереднього (перед направленням в зону АТО) психофізіологічного та психологічного тренування емоційно-вольової сфери  військовослужбовців; виявлення осіб, що постраждали від дії стрес-факторів безпосередньо в зоні АТО та оперативного надання їм медико-психологічної допомоги; виявлення осіб з нервово-психічними розладами та розвитком посттравматичної стресової реакції для надання психіатричної допомоги після виходу з зони АТО. Було також проведено роботу щодо оцінки психічного статусу осіб, що беруть участь в АТО за даними медичної служби Міністерства Оборони України.
 
 Президія Національної академії медичних наук постановила: на базі ДУ «Інститут медицини праці НАМН» за участю працівників ДУ «Інститут психології АПН України» та Центрального військового госпіталю Міністерства Оборони України створити робочу групу щодо розробки науково-методичних заходів із створення Центру медико-психологічної реабілітації осіб, що постраждали внаслідок АТО.