Конференція «Актуальні питання невідкладної хірургії». АНОНС

1626

2-3 квітня 2020 року у м. Харкові відбудеться щорічна науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання невідкладної хірургії» (згідно Посвідчення УкрНТІ № 269 від 21.06.2019 р.).

На обговорення виносяться наступні питання:

  1. Хірургія органів грудної та черевної порожнини;
  2. Хірургія ушкоджень та їх ускладнень;
  3. Малоінвазивні технології у сучасній хірургії;
  4. Новітні технології в хірургії.

Вимоги до оформлення матеріалів:

Матеріали статей обсягом 7-12 сторінок (з урахуванням резюме та переліку літератури) будуть опубліковані в журналі «Харківська хірургічна школа». Тези обсягом до 3 стор. та статті, які не відповідають вимогам журналу, будуть надруковані в збірнику «Хірургічна перспектива», який не входить до переліку фахових видань.

Стаття повинна містити:

  • вступ; матеріали і методи досліджень; результати досліджень; обговорення результатів досліджень; висновки; перелік літератури (не більше 10 джерел) в алфавітному порядку;
  • ключові слова (3-7) та резюме (до 20 рядків) на російській, українській та англійських мовах.

Текст повинний бути надрукований та стандартному листі (форматом А4 210х297) у 2-х екземплярах, шрифтом Times New Romans Cyr 14, інтервал між рядками – 1,5, поля: ліві – 3 см., праві – 1 см., верхні і нижні – 2 см. Стаття повинна бути завізована керівником установи і підписами всіх  співавторів.

Електронна версія статті повинна мати формат Документ word (*docx) і бути повним аналогом тексту на папері. Файл має бути перевірений на відсутність вірусів.

Відомості про авторів – прізвище, імʹя, по батькові, посада, науковий ступінь або вчене звання автора, поштова адреса, індекс, контактний телефон, електронна адреса.

Від одного автора приймається не більш 2 робіт.

Вартість публікації сторінки друкованого тексту – 100 грн.

Матеріали просимо надсилати до 1 березня 220 року на електронну адресу

conference2020-ionx@ukr.net

Телефони для довідок (057) 349-41-39, 349-41-05, або +380991392218 – Береснєв Сергій Олександрович.

Гроші за друк матеріалів слід переводити на картку Приватбанку № 5363 5426 0228 1769 (Провар Людмила Вячеславівна) з урахуванням 1% комісії банку. У графі «призначення платежу» обов`язково вказати прізвище першого автора статті, або прислати скріншот квитанції.

Запрошуємо до участі в конференції!