Про підготовку до 30-роковин Чорнобильської катастрофи

598

Про підготовку до 30-роковин  Чорнобильської катастрофи та виконання рішень Парламентських слухань від 04.02.2015р. йшлося на засіданні Президії НАМН України 12 березня  2015 р., що відбувалося у приміщенні Національного наукового центру радіаційної медицини НАМН України.
Заслухавши та обговоривши виступ Генерального директора ДУ «Національний  науковий центр радіаційної медицини НАМН» чл.-кор. НАМН Базики Д.А. «Питання підготовки до 30-х роковин Чорнобильської катастрофи», Президія НАМН відзначає необхідність привернення уваги усіх органів української влади, європейської і світової спільноти до посилення медико-соціального захисту інвалідів, ліквідаторів, потерпілого населення від аварії ЧАЕС.

         Учасники ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи ціною свого життя і здоров’я рятували людство від згубних наслідків Чорнобильської катастрофи – катастрофи планетарного масштабу, за що заслуговують на велику вдячність та шану. Десятки тисяч наших співвітчизників змушені були назавжди залишити рідні домівки на радіоактивно – забрудненій території. Понад 2 млн. українців дотепер відчувають негативний вплив Чорнобиля, в т.ч.: 237 276 учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 1 844 860 потерпілих від аварії на ЧАЕС (89%), з них 449 412 потерпілих дітей. 4 970 осіб, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та віднесені до відповідних категорій постраждалих.
          Спостереження за станом здоров’я громадян, які зазнали впливу наслідків

Чорнобильської катастрофи, свідчать про стабільне підвищення захворюваності та смертності. Серед постраждалих 118108 осіб категорії 1 (інвалідів захворювання яких пов’язане з наслідками Чорнобильської катастрофи). Кількість інвалідів за 5 останніх років зросла на 7600 осіб. У складі потерпілих близько 3 тисяч дітей-інвалідів.

           Як свідчать результати багаторічного моніторингу стану здоров’я, який проводиться інститутами Національної академії медичних наук України, опромінення привело до радіаційно-індукованих захворювань – гострої променевої хвороби, радіаційних катаракт, раку  щитоподібної залози у дітей, учасників ЛНА та евакуйованих, лейкемії у ліквідаторів, раку молочної залози у ліквідаторів-жінок. Очікується  підвищення частоти інших форм  солідних раків. Необхідним є розширення та впровадження високотехнологічних методів ранньої діагностики у спеціалізованих закладах, які надають допомогу постраждалим. Важливою є підтримка  державою впровадження ефективних протоколів лікування, розроблених  з урахуванням особливостей захворювань у пацієнтів, які зазнали впливу опромінення.

            Проаналізувавши реальний стан Проблеми охорони здоров’я постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, Президія НАМН спільно з Центральною Радою Всеукраїнської громадської організації  інвалідів «Союз Чорнобиль України»  ПОСТАНОВЛЯЄ :

  1. Затвердити пропозиції НАМН щодо плану заходів до 30-х роковин Чорнобильської катастрофи та розвитку міжнародного Чорнобильського співробітництва з урахуванням спільної постанови Президії НАМН України та ВГОІ « Союз Чорнобиль України» від 13.11.2014р. і Парламентських слухань від 04.03.1015р.:
  • провести спільну сесію НАН України та НАМН України до 30-х роковин Чорнобильської катастрофи;
  • провести науково-практичну конференцію з міжнародною участю до 30-х роковин Чорнобильської катастрофи;
  • НАМН звернутися до Мінсоцполітики та НАН України щодо спільної підготовки Національної доповіді України до 30-хроковин Чорнобильської катастрофи, ННЦРМ підготувати відповідні пропозиції.
  1.  Звернутися до Верховної Ради  України з проханням про включення до Постанови за матеріалами Парламентських слухань 04.02.2015р. наступних пропозицій:
  • З метою протидії радіаційній загрозі надати державну підтримку медичним установам ( головній установі – ННЦРМ,  медико-санітарним частинам АЕС, об’єктів  ядерної енергетики, диспансерам радіаційного захисту), для забезпечення радіаційного захисту і надання медичної допомоги постраждалим.
  • Забезпечити продовження фінансування капітальних витрат на реконструкцію Реабілітаційного центру для громадян, що постраждали внаслідок  Чорнобильської катастрофи та надзвичайних ситуацій ДУ « Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України».
  • Розглянути та прийняти зміни до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» щодо визначення статусу постраждалих для дітей, які після досягнення повноліття втратили цей статус і захворіли на онкологічні ( в першу чергу рак щитоподібної залози) та онкогематологічні захворювання, а також стосовно гарантування медичного забезпечення нащадкам постраждалих другого, третього і наступних поколінь. Наполягати на уточненні до цього закону, за яким відміна статусу території, що мала певну категорію радіаційного забруднення, не передбачає відміну або  втрату статусу постраждалих для мешканців цієї території, які прожили під впливом радіаційного фактору відповідну кількість років.
  1. ННЦРМ вжити заходів щодо забезпечення онкологічних хворих з числа постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС висококваліфікованою медичною допомогою та медикаментами.
  2. Звернутися до Кабінету Міністрів України з пропозицією щодо розгляду питання про ухвалення Загальнодержавної програми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи на 2016-2020р.р.