“ Актуальні питання ведення хворих на мультирезистентний туберкульоз на стаціонарному та амбулаторному етапах, міжнародні підходи та національний досвід ”

693

26 березня  2015 року у м. Києві відбудеться  науково-практична конференція на тему : “ Актуальні питання ведення хворих на мультирезистентний туберкульоз на стаціонарному та амбулаторному етапах, міжнародні підходи та національний досвід ”.
Місце і дата проведення: Державна установа «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Національної Академії медичних наук України» (НІФП НАМН) вул. Амосова, 10, Київ, 03083, Україна 
Організатори: ВГО “Асоціація фтизіатрів і пульмонологів України”, Національна Академія Медичних Наук України,  ДУ “Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України” 
 
 
26 березня 2015 року (9:00–17:00) 
Регламент роботи на 26 березня 2015 р.: 
9:00-09:30 Реєстрація учасників
09:30–10:00  
Відкриття конференції, привітання учасників Вступне слово Фещенко Юрій Іванович – Директор ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського Національної Академії медичних наук України»  
Секція «Сучасні міжнародні та національні тенденції щодо організаційних питань діагностики та лікування хворих на МРТБ» 
10.00-10.15
Формування та реалізація державної політики у питанні ведення випадку МРТБ в Україні 
Нізова Наталія Миколаївна  – Директор ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України»
10.15-10.30
Загальна ситуація та тенденції у Європейському регіоні стосовно мультирезистентного туберкульозу. Місце України та стратегічне бачення ВООЗ щодо подолання туберкульозу 
Андрій Славуцький – медичний радник з питань ТБ/МРТБ/ТБ- ВІЛ, бюро ВООЗ в Україні
10:30–10:45
Результати проведення епідеміологічного дослідження щодо поширеності хіміорезистентного туберкульозу в Україні 
Павленко Олена Миколаївна – спеціаліст з питань хіміорехистентного туберкульозу, бюро ВООЗ в Україні
10:45–11:00
Якість діагностики МРТБ в Україні: досягнення та проблемні питання 
Барбова Ганна Іванівна – Директор референс-лабораторії, старший науковий співробітник лабораторії мікробіології НІФП НАМН  11.00 – 11.30 Обговорення 
11.30 – 12.00 
Перерва на каву   
Секція «Ведення випадку МРТБ: нові підходи та стратегії, результати лікування за міжнародними та вітчизняними даними» 
12.00-12.15 
Нові підходи до лікування  мультирезистентного туберкульозу  
Черенько Світлана Олександрівна – д. м. н., професор, завідувачка відділу хіміорезистентного туберкульозу НІФП НАМН 
12.15-12.30 
Ефективність лікування хворих на МР ТБ в Україні: досягнення та проблемні питання 
Павлова Ольга Вікторівна – заступник директора ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами МОЗ України» 
12.30-12.45  
Міжнародні підходи до хірургічного лікування МРТБ: огляд консенсусу  
Калабуха Ігор Анатолійович – д. м. н., професор, завідуючий відділенням торакальної хірургії НІФП НАМН 
12.45-13.00 
Покращання якості надання медичної допомоги хворим на МРТБ за рахунок впровадження різних моделей амбулаторного лікування в Полтавській та Херсонській областях 
Іваненко Татара – спеціаліст з туберкульозу ГО «Програма оптимальних технологій в охороні здоров’я” 13.00 – 13.30 Обговорення 
13.30 – 14.30 
Обід 
 
 Секція «Обмін досвідом щодо лікування хворих на МРТБ за національними та регіональними даними» 
14.30-14.45
Лікування хворих на МРТБ, що раніше ліковані ПТП І-ІІ ряду: найкращі вітчизняні практики 
Литвиненко Наталія Анатоліївна – к.м.н., старший науковий співробітник відділу хіміорезистентного туберкульозу НІФП НАМН
14:45–15:00
Клінічна демонстрація випадків раніше неефективно лікованих хворих на МРТБ 
Чоботар Оксана Петрівна – аспірант відділу хіміорезистентного туберкульозу НІФП НАМН 
15.00-15.15 Ефективність лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз, який діагностовано молекулярно-генетичним методом 
Варицька Ганна Олександрівна – аспірант відділу хіміорезистентного туберкульозу НІФП НАМН 
15:15–15:30
Досягнення та проблемні питання щодо діагностики та лікування випадків МРТБ на регіональному рівні: досвід Одеської області 
Єсипенко Світлана Володимирівна – заступник головного лікаря з диспансерної роботи КУ "Одеський обласний протитуберкульозний диспансер" 
15:30-15:45
Досягнення та проблемні питання щодо діагностики та лікування випадків МРТБ на регіональному рівні: досвід Київської області 
Пасько Тетяна Валеріївна – начальник відділу моніторингу та оцінки КЗКОР «Київський обласний протитуберкульозний диспансер» 15.45-16.15 Обговорення 
16:15-16:30 
Дискусія і прийняття резолюції  
Заключне слово. Академік НАМН України, проф. Ю. І. Фещенко